OCENA ZESPOŁU: 11PKT
Ocena cząstkowa: 2,75PKT
Przeprowadzenie badania: 1PKT
Wnioski: 7PKT
Plan działań: 3PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
PRZEPROWADZENIE BADANIA Badanie w sposób znaczący odbiega od metody „spaceru badawczego” – nie przeprowadzono spaceru, lecz ankiety i wywiady. Przypominamy, że to badani mieli przejść wytyczoną trasą i podczas niej dokonać obserwacji, której wyniki zapisaliby na kartach odpowiedzi. WNIOSKI Wnioski są konkretne i wynikają z badania, lecz nie mają charakteru innowacyjnego. PLAN DZIAŁAŃ W tym elemencie nie wskazano konkretnego planu działań, lecz spis różnych działań dotyczących realizacji różnych pomysłów. Przypominamy, że zgodnie z kryteriami należało wybrać jeden konkretny pomysł (np. budowa miejsca na ognisko) i opisać szczegółowo działania, które pozwolą na zrealizowanie tego pomysłu. SZCZEGÓLNA WARTOŚĆ PRACY Praca nie wyróżnia się spośród innych relacji. KOMENTARZ OGÓLNY Praca została wykonana z dużym zaangażowaniem, czego gratulujemy. W przyszłości warto zwrócić uwagę na to, aby realizować zadania zgodnie z wytycznymi - przygotowano

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Wzgórze wisielcze
Wzgórze wisielcze

Za stadionem klubu Victoria w Świebodzicach znajduje się Wzgórze wisielcze. Jest ono mało znane i zaniedbane. Wydawać by się mogło, że to miejsce ma swoje lata świetności za sobą…
Ale nic jeszcze nie jest stracone! Odnowimy to miejsce już niedługo!

Za stadionem klubu Victoria w Świebodzicach znajduje się Wzgórze wisielcze. Jest ono mało znane i zaniedbane. Wydawać by się mogło, że to miejsce ma swoje lata świetności za sobą…
Ale nic jeszcze nie jest stracone! Odnowimy to miejsce już niedługo!

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Dowiedzieliśmy się o Wzgórzu wisielczym od dziadków. Zainteresowało nas to miejsce, dlatego poszliśmy tam na spacer. Miejsce jest zaniedbane i mało znane, więc idealnie nadaje się do projektu.
Badanie rozpoczęliśmy od przeprowadzenia ankiet na temat wzgórza. Osobami ankietowanymi byli nasi rówieśnicy, rodzice i dziadkowie. Odbyło się to w połowie marcu
Póżniej udało nam się znaleźć przeszłość wzgórza za pomocą internetu i opowiadań. 
Rezultaty dotychczasowych badać przedstawiliśmy na prezentacji multimedialnej w ratuszu 30 marca. 
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Pytanie badawcze: Czy Wzgórze wisielcze jest miejscem zapomnianym?
 • Czy zna Pani/Pan to miejsce?
 • Czy zna Pani/Pan jego przeszłość?
 • Czy wie Pani/Pan, gdzie się ono znajduje?
Pytanie badawcze: Czy wzgórze jest zaniedbane?
 • Czy orientuje się Pani/Pan w jakim jest ono stanie?
 • Czy według Pani/Pana jest zaniedbane?
 • Czy przydałyby się tam drobne prace remontowe/porządkowe?
Pytanie badawcze: Jak to miejsce mogłoby wyglądać?
 • Czy to miejsce zasługuje na naszą uwagę?
 • Czy ma Pani/Pan jakieś propozycje odnośnie jego odnowy?Pytanie badawcze: Jak rozpowszechnij je wśród mieszkańców?
 • Jak można by według Pani/Pana rozpowszechnić to miejsce?
 • Czy zorganizowanie ogniska jest dobrym pomysłem?Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu wzięło udział 20 osób w różnym wieku, zarówno nasi rówieśnicy, jak i osoby starsze. Zależało nam na zróżnicowaniu wieku ankietowanych osób, żeby zobaczyć, czy różnica wieku ma wpływ na wynik badania.

Okazało się, że w większości ludzie starsi pamiętają jeszcze o Wzgórzu wisielczym (nieliczni znali równiej jakieś historie z nim związane), młodzież natomiast praktycznie nic nie wie o tym miejscu.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Niektórzy mieszkańcy Świebodzic nie mają pojęcia o istnieniu Wzgórza wisielczego, a kiedyś było to miejsce licznych spotkań. Ponadto teraz jest to miejsce zaniedbane, a znający wzgórze mieszkańcy dostrzegają ten problem.
Wnioski:
 • Miejsce jest zaniedbane i potrzebne jest uprzątniecie m. in. zalegających tam śmieci
 • Wzgórze jest mało znane i trzeba poinformować mieszkańców o jego istnieniu 
Aby ponownie uatrakcyjnić to miejsce mamy następujące pomysły:
·         -Należy tam na pewno posprzątać i wskazać mieszkańcom drogę dojścia np. poprzez tabliczki informacyjne;
-Zamontować tabliczki informujące o przeszłości wzgórza
-Rozwiesić w okolicy plakaty, zwrócić się z prośbą o dodanie informacji o wzgórzu do gazety
-Wybudować niewielkie miejsce na ognisko
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki naszych działań zaprezentowaliśmy 30 marca w ratuszy podczas już wspomnianego spotkania z radnymi. Przedstawiliśmy prezentację multimedialną, krótkie nagranie (wywiad z p.Ryszardem ) oraz urywek z gazety (historia wzgórza).
W prezentacji uczestniczyli radni, nauczyciele, dyrektor szkoły oraz oczniowie 1 i 2 kl. naszego gimnazjum.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

 • Posprzątanie okolicy - możemy to wykonać sami, za pozwoleniem władz. Ze wzgórza należy uprzątnąć butelki, papiery itp, ewentualnie przyciąć krzaki i chwasty, w czym mogą nam pomóc rówieśnicy;
 • Tabliczki informacyjne -  małe tabliczki z historią miejsca, przy czym mogą pomóc nam władze miasta;
 • Projekt zagospodarowania - Schematyczny rysunek, w późniejszym czasie zatwierdzony przez władze i zrealizowany;
 • Budowa miejsca na ognisko - wcześniej zaakceptowana przez władze, w której mogą pomóc nam znajomi, rodzice;
 • Plakaty, strona internetowa gazeta - umieszczenie informacji o wzgórzu, rozpowszechnienie go. W tym działaniu mogą nam pomóc znajomi, władze miasta, redaktor gazety, czy strony internetowej miasta, szkoły;
 • Organizacja spotkania - krótkie spotkanie przy ognisku w miłej atmosferze wraz ze znajomymi i wszystkimi zainteresowanymi, w organizacji którego może pomóc nam szkoła i władze miasta.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Załączniki

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze