OCENA ZESPOŁU: 15PKT
Ocena cząstkowa: 3,75PKT
Przeprowadzenie badania: 7PKT
Wnioski: 5PKT
Plan działań: 3PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
PRZEPROWADZENIE BADANIA Badanie przeprowadzono zgodnie z wytycznymi z Przewodnika, lecz nie miało ono charakteru innowacyjnego. WNIOSKI Przedstawiono konkretne wnioski, lecz część z nich dotyczy całego miasta, a nie pojedynczych miejsc się w nim znajdujących. PLAN DZIAŁAŃ W tym elemencie nie wskazano konkretnego planu działań, lecz spis różnych działań dotyczących realizacji różnych pomysłów. Przypominamy, że zgodnie z kryteriami należało wybrać jeden konkretny pomysł (np. odmalowanie ławek) i opisać szczegółowo działania, które pozwolą na zrealizowanie tego pomysłu. SZCZEGÓLNA WARTOŚĆ PRACY Praca nie wyróżnia się od innych relacji. KOMENTARZ OGÓLNY Praca została wykonana z dużym zaangażowaniem i pomysłowością, czego gratulujemy. W przyszłości warto zwrócić uwagę na to, aby realizować zadania zgodnie z wytycznymi - przygotowano ciekawą relację, lecz w kilku elementach nie wpisywała się w pełni w kryteria zadania.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Zawalczmy o lepsze jutro! :)
Zawalczmy o lepsze jutro! :)

Jesteśmy uczennicami Gimnazjum im. dra P. Kowalika w Gołańczy.31.03. pełne energii i zapału do pracy udałyśmy się na spacer po naszej miejscowości,podczas którego przeprowadziłyśmy ankietę.Wyniki naszej pracy zamieszczamy poniżej. 

Jesteśmy uczennicami Gimnazjum im. dra P. Kowalika w Gołańczy.31.03. pełne energii i zapału do pracy udałyśmy się na spacer po naszej miejscowości,podczas którego przeprowadziłyśmy ankietę.Wyniki naszej pracy zamieszczamy poniżej. 

Zaplanujcie okolicę

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Kilka dni przed przeprowadzeniem ankiety spotkałyśmy się by uzgodnić szczegóły dotyczące naszej pracy.Udałyśmy się na spacer,aby poszukać miejsc,które wymagają zmiany.Następnie zastanowiłyśmy się nad pytaniami badawczymi i tymi, które zadamy ankietowanym.Przygotowałyśmy karty odpowiedzi i kartki,na których wypisałyśmy pytania.31.03 popołudniu udałyśmy się na spacer,podczas którego przeprowadziłyśmy ankietę wśród spotkanych ludzi.Odwiedziłyśmy wiele miejsc,byłyśmy w okolicach amfiteatru, na rynku,niedaleko szkoły,zamku,a także na innych obszarach najczęściej odwiedzanych przez mieszkańców.Dzięki odpowiedziom,które uzyskałyśmy,dowiedziałyśmy się o ciekawych miejscach w naszym mieście.Następnego dnia ponownie spotkałyśmy się w celu wypełnienia kolejnego kroku projektu,którym w naszym przypadku było wykonanie mapki z uwzględnieniem miejsc w naszej okolicy.Po zakończeniu pracy związanej z projektowaniem mapy,utworzyłyśmy wydarzenie na Facebooku by inni ludzie mogli ją skomentować.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Pytania badawcze
Gdzie młodzież lubi się spotykać?
Czy nasi rówieśnicy są świadomi z jakich atrakcji i miejsc mogą korzystać w naszej okolicy?
Co młodzież zmieniłaby w najbliższej okolicy?
Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
Zadanepytania
Wszystkie kategorie wiekowe:
W jakim miejscu w naszej okolicy najchętniej spędzasz czas?
Gdzie nie lubisz przebywać?Dlaczego?
Myślisz, że młodzież ma możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań?
Przedział 15-70l.:
Czy Twoim zdaniem nasze miasto zapewnia odpowiedni komfort ludziom niepełnosprawnym?
Sądzisz , że w naszym mieście jest wystarczająco bezpiecznie?
Czy jest takie miejsce, które według Ciebie wymaga natychmiastowej zmiany?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu udział wzięło 63 mieszkańców gminy Gołańcz w różnym przedziale wiekowym.Największy odsetek ankietowanych stanowiła młodzież w wieku 11-19(28 osób),gdyż to ich potrzeby są głównym tematem projektu,mają najwięcej pomysłów na uatrakcyjnienie życia w mieście,to właśnie oni będą w przyszłości wpływać na jakość życia mieszkańców.Nieco mniej,bo 25 osób reprezentowało obywateli w wieku 20-70l.Cieszymy się,że ważne osoby w naszym miasteczku także wzięły udział w ankiecie.Byli to:burmistrz Mieczysław Durski,radni: R. Torz,T. Rożek,K. Czajkowski itd. Na ich czele stał przewodniczący Rady MiG Gołańcz Józef Ryłko.Najmniej ankietowanych było dzieci(10 osób).

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

ü  Mieszkańcy nie lubią występować przed kamerą
ü  Młodzież uważa,że amfiteatr wymaga zmiany.Słusznie zauważyła brak koszy, zaniedbane ławki i zabrudzone ściany.Powiadomimy o tym władzę i wspólnie zmienimy amfiteatr
ü  Ludzie boją się wieczorami przebywać w okolicy zamku, rynku i PKP,można tam spotkać osoby nietrzeźwe.Problem ten można rozwiązać dzięki patrolowaniu wskazanych miejsc przez policję
ü  Okolice zamku  i orlik  to najczęściej odwiedzane miejsca
ü  Osoby starsze sądzą,że Gołańcz nie wymaga zmian i dobrze będzie,jeśli się nie zmieni
ü  Ankietowani uważają, że wiele miejsc w naszej okolicy jest zanieczyszczonych. Należy zorganizować sprzątanie świata
ü  Młodzież chce większej ilości dyskotek i seansów filmowych
ü  Obywatele naszego miasta są świadomi z jakich miejsc i atrakcji mogą korzystać
ü  Większość ludzi sądzi,że miasto jest bezpieczne, ale należy poszerzyć monitoring
ü  Występują bariery architektoniczne dla ludzi niepełnosprawnych,np.GOK
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki naszego badania przedstawiłyśmy burmistrzowi Miasta i Gminy Gołańcz Mieczysławowi Durskiemu. Pokazałyśmy sporządzoną przez nas mapkę, a także zdjęcia oraz wnioski, które powstały na podstawie przeprowadzonej ankiety. Burmistrz wyszedł z inicjatywą opublikowania wyników naszego projektu w lokalnym miesięczniku „Echo”, którego kolejny numer ukaże się pod koniec kwietnia 2015 r.  Założyłyśmy także wydarzenie na Facebooku, dzięki czemu większa ilość osób mogła  zobaczyć efekty naszej pracy i skomentować je. W najbliższych dniach wyniki naszych działań ukażą się na szkolnej stronie. Projekt spotkał się z wielkim poparciem i uznaniem mieszkańców okolicy.  

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

ü28.04.2015r. w szkole odbędzie się IX Powiatowy Sejmik Gimnazjalnych SU, na którym wraz z SU z innych szkół i władzami samorządowymi przeprowadzimy warsztaty „Jak młodzież gimnazjum może budować społeczeństwo obywatelskie”–wyniki na szkolnej stronie
üPrzedstawienie planów władzom i złożenie wniosku z prośbą o dofinansowanie zakupu koszy i farby do odnowy ławek
üRozpowszechnienie działań w „Szkolnym Lusterku”, miesięczniku „ECHO”, na stronie szkoły, MiG Gołańcz i na kolejnej Sesji Młodzieżowej Rady MiG, która odbędzie się 1.06.2015r.
üStworzenie plakatów informujących mieszkańców o wspólnym sprzątaniu i renowacji amfiteatru
üZasugerowanie policjantom częstszych patroli
üZorganizowanie sprzątania Ziemi w maju
üZłożenie prośby do dyrekcji GOKu o większą ilość imprez plenerowych w amfiteatrze, udostępnienie sali na częstsze dyskoteki i seansy filmowe
üW celu przybliżenia młodzieży historii miasta zorganizujemy spotkanie z Towarzystwem Miłośników Ziemi Gołanieckiej.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Opiszcie działania, które przeprowadzaliście na podstawie wniosków Waszego badania. Kto uczestniczył w Waszych działaniach? Napiszcie jaka była Wasza rola w przeprowadzonych działaniach.

 • Dnia 28 kwietnia zorganizowałyśmy i przygotowałyśmy IX Powiatowy Sejmik Gimnazjalnych Samorządów Uczniowskich. Tegoroczne hasło przewodnie spotkania brzmiało: „Jak młodzież gimnazjum może budować społeczeństwo obywatelskie?". W sejmiku udział wzięło 9 zespołów z gimnazjów w naszym powiecie, a także przedstawiciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy. W tym wydarzeniu uczestniczyli także zaproszeni goście: starosta Tomasz Kranc, burmistrz Mieczysław Durski, przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gołańcz Józef Ryłko,  dyrekcja gimnazjum, przedstawiciel biura poselskiego Krystyny Łybackiej - Piotr Pałczyński, Wójt Gminy Wapno Z. Grabowski i przewodnicząca Szkolnej Rady Rodziców A. Zmudzińska. W pierwszej części spotkania, każdy z zespołów miał zaprezentować swoje działania wykraczające poza teren szkoły. Natomiast w drugiej części uczniowie podzielili się na trzy grupy. Każda z nich miała temat, na którym miała skupić się ich praca. Pierwsza grupa miała zastanowić się jakiej przestrzeni potrzebuje młodzież, druga jak podnieść frekwencję wyborczą dorosłych, natomiast trzecia, jak budować społeczeństwo aktywne.
 • W maju udałyśmy się do władz Miasta i Gminy Gołańcz, aby przedstawić swoje plany i złożyć wniosek z prośbą o dofinansowanie naszych pomysłów.
 • Przygotowałyśmy prezentację na Młodzieżową Radę Miasta i Gminy Gołańcz, która odbędzie się 2 czerwca. 
 • Zaprojektowałyśmy plakaty zapraszające na wspólne sprzątanie terenu w pobliżu amfiteatru, które powiesiłyśmy na tablicach informacyjnych.
 • Udałyśmy się na pobliski komisariat, aby poprosić o częstsze patrole wyznaczonych przez ankietowanych miejsc, co spotkało się z przychylnością drugiej strony i zostało zrealizowane.
 • Rozmawiałyśmy z dyrektorem Gołanieckiego Ośrodka Kultury odnośnie częstszych imprez na terenie naszej gminy. Zaproponował on nam swoją pomoc w renowacji amfiteatru.

Co było największym sukcesem, z czego jesteście dumni, czym chcielibyście się pochwalić?

 • Jednym z naszych sukcesów było rozpropagowanie naszych działań w różnych środkach masowego przekazu. Nasze plany zostały opisane w miesięczniku "ECHO", na szkolnej stronie, na stronie naszej gminy. Miałyśmy także przyjemność wystąpić w reklamującym nasze miasto programie telewizyjnym stacji TVP Poznań, którego efekty będzie można zobaczyć 29 maja. 
 • Wspólnie z mieszkańcami posprzątałyśmy naszą okolicę z niepotrzebnych zabrudzeń.
 • Władze Miasta i Gminy Gołańcz obiecały nam postawienie w najbliższym czasie koszy na śmieci, a także kupienie farby niezbędnej do odmalowania ławek i wnętrza amfiteatru.
 • Wzięłyśmy udział w IX Powiatowym Sejmiku Gimnazjalnych Samorządów Uczniowskich, w który zaangażowałyśmy 9 zespołów ze szkół z naszego powiatu, a także zaproszeni goście.

Co się NIE udało i dlaczego?

Niestety nie wszystkie nasze plany się powiodły, mianowicie nie udało nam się zorganizować spotkania z Towarzystwem Miłośników Ziemi Gołanieckiej, ze względu na brak pasującego wszystkim terminu.
Jacy sojusznicy, partnerzy, sponsorzy brali udział w Waszych działaniach? Jaka była ich rola?

Do sojuszników możemy zaliczyć:
 • Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz Mieczysława Durskiego- wyraził zgodę na renowację amfiteatru, a także dofinansował kupno i montaż koszy.
 • Dyrektor Gołanieckiego Ośrodka Kultury- podarował nam worki na śmieci, rękawiczki, farbę do pomalowania amfiteatru.
 • Dyrekcja szkoły wraz z gronem pedagogicznym- pomogła w zorganizowaniu IX Powiatowego Sejmiku Gimnazjalnych Samorządów Uczniowskich.
 • Urząd Miasta i Gminy Gołańcz- wydrukowali nam plakaty.

W jaki sposób Wasze działania aktywizowały Waszą społeczność lokalną? (np. w malowaniu ławek wzięli udział mieszkańcy osiedla)

W sprzątaniu okolicy udział wzięli chętni mieszkańcy naszej gminy.Natomiast w IX Powiatowy Sejmik Gimnazjalnych Samorządów Uczniowskich zaangażowałyśmy uczniów ze szkół z naszego powiatu. Pracownicy GOKu pomogli nam w renowacji amfiteatru.
Czy macie jeszcze jakieś plany, które będziecie realizować po 31 maja 2015 r.?

2 czerwca weźmiemy udział w Młodzieżowej Radzie Miasta i Gminy Gołańcz, w którą zaangażowani będą także uczniowie z innych szkół z naszej gminy. W czerwcu koło amfiteatru zostaną postawione obiecane przez władze miasta kosze na śmieci.

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Załączniki

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze