OCENA ZESPOŁU: 15PKT
Ocena cząstkowa: 3,75PKT
Przeprowadzenie badania: 4PKT
Wnioski: 5PKT
Plan działań: 4PKT
Szczególna wartość pracy: 2PKT
KOMENTARZ:
Zespół przeprowadzić badanie "zaplanuj okolicę", badanie zostało przeprowadzone zgodnie z przewodnikiem, jednak jego opis jest bardzo ogólny. Nie jest jasne czy uczestnicy badania wypełniali ankiety czy wykonali mapę okolicy. Część wniosków jest konkretna i realna do przeprowadzenia. Plan działań ma postać wielu pomysłów, jednak nie są one ze sobą powiązane i mają bardzo ogólną postać. Przeprowadzenie konferencji oraz promocja wyników badania są dodatkowym walorem pracy. Gratulujemy przeprowadzonego badania. W przyszłości zwróćcie większą uwagę na szczegółowy opis przebiegu badania.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

ZAWÓD:ARCHITEKT WIZJONER
ZAWÓD:ARCHITEKT WIZJONER

Uważamy, że Gmina Kikół to miejsce, gdzie będzie można aktywnie spędzać czas, lecz potrzeba wysiłku by to osiągnąć. Zaplanowaliśmy okolicę. 26.03 wraz z lokalną społecznością wyciągnęliśmy wnioski i przystąpiliśmy do opracowania planu działania.

Uważamy, że Gmina Kikół to miejsce, gdzie będzie można aktywnie spędzać czas, lecz potrzeba wysiłku by to osiągnąć. Zaplanowaliśmy okolicę. 26.03 wraz z lokalną społecznością wyciągnęliśmy wnioski i przystąpiliśmy do opracowania planu działania.

Zaplanujcie okolicę

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Na początku zrobiliśmy ReSearch naszej gminy w celu wyszukania miejsc, gdzie młodzi spędzają czas. Po dokładnej i wnikliwej analizie wybraliśmy 30 miejsc, które według nas mają potencjał. Następnie ułożyliśmy ankietę i przeprowadziliśmy ją w ZS w Kikole. Ankiety pomogły nam w lepszym zrozumieniu tematu. Potem zajęliśmy się kartami badawczymi, instrukcją oraz prezentacją potrzebnymi do badania. Zorganizowaliśmy środki i materiały niezbędne do przeprowadzenia badania, - sponsorzy. Oprócz pomocy materialnej uzyskaliśmy także pomoc merytoryczną. 26 marca w Kikole przeprowadziliśmy badanie ZaPLANuj okolicę. Dzięki naszym ogłoszeniom i aktywności w Internecie, nasze badanie cieszyło się dużą popularnością. Zorganizowaliśmy pomieszczenie. Przygotowaliśmy tablice z ponumerowanymi miejscami do uwag uczestników oraz mapy z zaznaczonymi miejscami. Zapoznaliśmy ich także z prezentacją dotyczącą badanych miejsc. Uczestnicy wypełnili karty badawcze i przypięli swoje uwagi na tablicy. 
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Pytania badawcze
1.Jakie miejsce na terenie naszej gminy warto odnowić?

2. W jakim stopniu nasza gmina jest przyjazna młodzieży?
Pytania szczegółowe
- Jak widzisz naszą gminę za 10 lat? Czy sądzisz, że miejsca na mapie będą odnowione, lub zagospodarowane pod społeczeństwo?
- Do czego porównałbyś naszą okolicę (miejsce na świecie) i czy jest przyjazna młodym ludziom?
- Jak zaangażowałbyś/abyś się w odnowę miejsc zaznaczonych na mapie?
- Co chcesz zmienić w naszej gminie, żeby bardziej się podobała młodzieży?
- Odnowienie którego z tych miejsc zaznaczonych na mapie dałoby Ci szansę aktywnego wypoczynku?
- Czy władze lokalne powinny dbać o miejsca zaznaczone na mapie?Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

Wójt Gminy Kikół –Zna gminę, może nas wesprzeć w naszych działaniach oraz ma wiedzę i władzę.
Panie Dyrektor ZS w Kikole (2 osoby) – Zajmują się młodymi ludźmi oraz znają ich potrzeby a za razem wiedzą co jest dla nich dobre, mogą bezpośrednio i pośrednio pomóc.
Pani Pedagog ZS w Kikole – Świetnie znająca młodzież i jej problemy.
Nauczyciele (historia,WOS,lingwista) – Na co dzień obcują z młodzieżą i znają jej potrzeby.

Młodzież (11 osób) – to badanie dotyczy ich konkretnie wiec ich pomoc jest dla nas kluczowa.
Harcerze (4 osoby) - specjaliści od aktywnego spędzania czasu.
Łącznie 19 osób w wieku od 13 do 50+

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Potrzeba zmian:
-Mieszkańcy są optymistycznie nastawieni do zmian w naszej gminie
-Ludzie chcą zmiany ale potrzebują kogoś inicjatywy
-Rozwój jest widoczny, ale nie satysfakcjonujący
-Ludzie najbardziej oczekują zmian nad Jeziorem Kikolskim
-Gmina uważana jest za oryginalną
-Należy zwiększyć świadomość o ochronie środowiska i postawach obywatelskich
-Lokalne władze powinny bardziej dbać o miejsca zaznaczone na mapie i się nimi bardziej interesować
-Zwiększenie świadomości młodych na temat ich roli w przyszłości gminy
-Młodzież jest chętna do działania
- Potrzeba większej czystości przede wszystkim nad jeziorami
Działania:
-uświadomienie o konieczności dbania o środowisko i aktywności społecznej
-pogadanki tematyczne na temat samorządu gminy i jego działań
-działania, które bezpośrednio będą wywierały wpływ na władze lokalne
-potrzeba działań, które zmotywują i zaangażują lokalną społeczność
-mieszkańcy naszej gminy potrzebują działań które ich zjednoczą
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

W dniu 30.03.15r. odbyła się konferencja z udziałem Pana Posła Zbigniewa Sosnowskiego , Starosty Powiatu Lipnowskiego, Wójta Gminy Kikół, Przewodniczącego GKRPA, Przewodniczącej Klubu Seniora „Jesienny Liść”, Pań dyrektor ZS w Kikole, nauczycieli, uczniów oraz członków pozostałych zespołów. Konferencja odbyła się w formie debaty. Opinie i komentarze władz bardzo nam pomogły. Nasze wnioski opublikowaliśmy w internecie użytkownikom facebooka, twittera, google+, dailymotion, vimeo i youtube'a oraz wśród uczniów ZS w Kikole. Ogłoszenie w kościele na niedzielnym nabożeństwie oraz ,,Poczta Pantoflowa".

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

-współpraca z zaprzyjaźnionym Kołem Wędkarskim nr 112 w Lipnie - wspólne sprzątanie jezior
-współpraca z Gminą Kikół - będziemy się starać o zorganizowany udział młodzieży w posiedzeniach Rady Gminy w celu dbania o miejsca i sprawy młodych
-obywatelskie środki oddziaływania na władze (petycje, marsze, happeningi, pikiety)
-zaangażowanie Kikolskiej Ligi Orlika i KSR Ogończyk do propagowania naszych działań (turniej piłkarski pod hasłem:,,Razem Damy Radę!")
-zrobienie ulotek, które propagowałyby potrzebę zmian w naszej Gminie
-propagowanie ,,czynu społecznego" wśród m.in. harcerzy ZHP, strażaków MDP, ministrantów
-utworzenie kanału łączącego dwa jeziora (Kikolskie i Sumińskie) - zaangażowanie miejscowej społeczności
-zorganizowanie zawodów wędkarskich na jeziorze w Lubinku, gdzie dochód byłby przeznaczony na współfinansowanie wykopania powyższego kanału
-rozpropagowanie wiadomości o grodzisku w Suminie - m.in. posty na Facebooku

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Załączniki

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze