OCENA ZESPOŁU: 15PKT
Ocena cząstkowa: 3,75PKT
Przeprowadzenie badania: 7PKT
Wnioski: 5PKT
Plan działań: 3PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
PRZEPROWADZENIE BADANIA Badanie przeprowadzono zgodnie z Przewodnikiem, nie miało ono jednak charakteru innowacyjnego. WNIOSKI W relacji zaprezentowano bardzo ogólne wnioski, co obniża poziom jakości pracy w tym elemencie. Przedstawiono jednak pomysły na konkretne działania. PLAN DZIAŁAŃ W tym elemencie nie wskazano konkretnego planu działań, lecz spis różnych działań dotyczących realizacji różnych pomysłów. Przypominamy, że zgodnie z kryteriami należało wybrać jeden konkretny pomysł (np. sprzątnięcie okolicy ul. Czołowej) i opisać szczegółowo działania, które pozwolą na zrealizowanie tego pomysłu. SZCZEGÓLNA WARTOŚĆ PRACY Praca nie wyróżnia się spośród innych relacji. KOMENTARZ OGÓLNY Praca została wykonana z dużym zaangażowaniem, czego gratulujemy. W przyszłości warto zwrócić uwagę na to, aby realizować zadania zgodnie z wytycznymi - przygotowano ciekawą relację, lecz w kilku elementach nie wpisywała się w pełni w kryteria zadania.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Złotniki-zmieńmy je razem!
Złotniki-zmieńmy je razem!

Chcemy, aby nasza miejscowość była przyjazna dla mieszkańców i środowiska!
Spacer badawczy obejmował obszar miejscowości w której mieszkamy-Złotniki.
Wybraliśmy 15 miejsc, z których uczestnicy spaceru drogą eliminacji wybrali pięć.

Chcemy, aby nasza miejscowość była przyjazna dla mieszkańców i środowiska!
Spacer badawczy obejmował obszar miejscowości w której mieszkamy-Złotniki.
Wybraliśmy 15 miejsc, z których uczestnicy spaceru drogą eliminacji wybrali pięć.

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Badanie zostało przeprowadzone w miejscowości Złotniki-miejscu naszego zamieszkania.
Tydzień przed spacerem przygotowaliśmy ankietę, w której uwzględniliśmy miejsca, gdzie trzeba coś zmienić.Wybraliśmy 15 miejsc, przedstawiliśmy je uczestnikom spaceru badawczego. Ich zadaniem było wybranie pięciu miejsc spośród 15 wybranych przez nas.
Uczestnicy wybrali:
-Ul.Czołgową i jej okolicę,
-Przystanek autobusowy "Złotniki Łagiewnicka",
-przystanek autobusowy "Złotniki Okrężna",
-plac zabaw i boisko do koszykówki,
-szlaban wojskowy i jego okolice.
Do każdego z wybranych miejsc mieliśmy dobrane pytania.
W Dniu 4.04.2015 wyposażyliśmy uczestników w karty badawcze z pytaniami odnoszącymi się do każdego miejsca i wyruszyliśmy w trasę.
W Dniu 6.04.2015 odwiedziliśmy te miejsca z kamerą, aby  je sfilmować.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Na jakie miejsca warto zwrócić uwagę będąc w Złotnikach?
Gdzie najchętniej spędzasz czas?
Czy są miejsca, które potrzebują zmian?
Jakie są to miejsca?
Co należy zmienić?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu udział wzięło 17 osób mieszkających w naszej miejscowości:
-8 osób w wieku od 15 do 18 lat,
-6 osób w wieku od 18 do 30 lat,
-3 osoby w wieku 30+.
Wybraliśmy przede wszystkim osoby młode, ponieważ zgodnie z tematem badania chodziło o miejsce młodych w przestrzeni publicznej. Chcieliśmy dowiedzieć się, w jaki sposób należy dokonać zmian w niektórych miejscach naszej miejscowości, aby uatrakcyjnić młodym ludziom możliwości spędzania wolnego czasu. Naszym zdaniem może się to także przyczynić do ograniczenia różnego typu zagrożeń, takich jak: alkoholizm, narkomania, agresja.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Wnioski:
1. Zmiany, które chcemy wprowadzić wpłyną pozytywnie na funkcjonowanie naszego osiedla.
2. Przekonaliśmy się, że w naszej miejscowości  można wprowadzić jeszcze wiele zmian, które poprawią jej wizerunek.
3. Zmiany te stworzą szersze możliwości spędzania czasu wolnego nie tylko przez młodzież.
4. Przyczynią się także do ograniczenia różnego typu zagrożeń.
Działania:
1. Pomysłem na działanie w lokalnej przestrzeni publicznej są spotkania z różnymi podmiotami odpowiedzialnymi za  wymienione w naszym badaniu miejsca- np. z sołtysem, z radnymi Rady Osiedla, Proboszczem miejscowej parafii.
3.Zorganizujemy spotkanie z mieszkańcami i przedstawimy im nasz plan działań:
  - wykonanie oświetlenia boiska do koszykówki
  - postawienie ławki na przystanku autobusowym
  - usprawnienie rozkładu jazdy autobusów
  - zorganizowanie zajęć w formie kół zainteresowań dla starszej młodzieży i spotkań z ciekawymi ludźmi.
 - zorganizowanie akcji sprzątania śmieci w okolicy ulicy Czołgowej
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki naszego badania ogłosiliśmy  naszym znajomym, rodzinie i osobom biorącym udział w spacerze badawczym. Drogą elektroniczną zamieściliśmy wyniki badania na portalu społecznościowym.
W przyszłości chcemy dotrzeć do innych  mieszkańców osiedla  i usłyszeć ich opinię na temat naszego projektu, a także otrzymać wsparcie z ich strony.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Pragniemy spotkać się z Sołtysem Złotnik, z Radnymi i Księdzem Proboszczem, przedstawić wyniki naszego badania, następnie spróbować z ich pomocą skontaktować się z osobami odpowiedzialnymi za takie miejsca jak np. przystanek autobusowy.
Chcielibyśmy wraz z mieszkańcami i Zakładem Gospodarki Komunalnej posprzątać okolicę ulicy Czołowej, umieścić tam tablicę informującą o odpowiedzialności za śmiecenie. Zwrócimy się do sołtysa i radnych z prośbą o wygospodarowanie środków na oświetlenie boiska sportowego.
Skontaktujemy się z Dyrektorem Domu Kultury w celu zorganizowania zaplanowanych przez nas działań.
Zwrócimy się do Zakładu Komunikacji Publicznej w celu usprawnienia funkcjonowania miejscowej komunikacji autobusowej.
Przewidujemy ponadto potkanie z komendantem miejscowego poligonu wojskowego w celu modyfikacji regulaminu przebywania na jego terenie.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Opiszcie działania, które przeprowadzaliście na podstawie wniosków Waszego badania. Kto uczestniczył w Waszych działaniach? Napiszcie jaka była Wasza rola w przeprowadzonych działaniach.

Zorganizowaliśmy spotkanie organizacyjne z mieszkańcami osiedla, aby przedstawić im problemy, które dostrzegliśmy podczas spaceru badawczego.
Postanowiliśmy przeprowadzić ankietę, aby dowiedzieć się który z owych problemów doskwiera mieszkańcom najbardziej. Wyciągnęliśmy wnioski i wraz z sołtysem zorganizowaliśmy sprzątanie osiedla, był to ważny moment, gdyż otworzyliśmy się przed sołtysem i przeprowadziliśmy wstępne rozmowy na temat problemów na naszym osiedlu. Sołtysowi spodobało się to, że potrafimy bezpośrednio się z nim skontaktować i przedstawić mu nasze problemy.
Co było największym sukcesem, z czego jesteście dumni, czym chcielibyście się pochwalić?

Największym sukcesem w naszym projekcie było przełamanie bariery, która dotychczas stała między nami a władzami osiedla. Wcześniej nawet nie marzyliśmy o spotkaniu z sołtysem, jednak od tego on właśnie jest.
Jesteśmy dumni z tego, że budżet osiedla zostanie zagospodarowany w miejsca, które tego potrzebują.
Cieszymy się z tego, iż radni i sołtys zatwierdzili nasze pomysły i wkrótce będziemy mieli nową ławkę i oświetlenie na boisku.
Co się NIE udało i dlaczego?

Niestety nie udało nam się zalegalizowanie przejazdu, przez poligon wojskowy, gdyż sprawa ta była poruszana już wiele razy, niestety bezskutecznie. Jest to po prostu nie możliwe.
Jacy sojusznicy, partnerzy, sponsorzy brali udział w Waszych działaniach? Jaka była ich rola?

Najbardziej wspierała nas rodzina i przyjaciele, jednak nie tylko, gdyż lokalna drukarnia pomogła nam zaprojektować i wydrukować ulotki i plakaty informacyjne za darmo.
W jaki sposób Wasze działania aktywizowały Waszą społeczność lokalną? (np. w malowaniu ławek wzięli udział mieszkańcy osiedla)

Mieszkańcy osiedla brali udział w akcji sprzątania osiedla, i aktywnie uczestniczyli w spotkaniu na którym przedstawiliśmy im problemy, które nam doskwierają.
Czy macie jeszcze jakieś plany, które będziecie realizować po 31 maja 2015 r.?

Mamy plany, aby zorganizować radę osiedla wśród nieletnich mieszkańców osiedla, aby na stałę mogli dokonywać działań na naszym przykładzie

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze