OCENA ZESPOŁU: 12PKT
Ocena cząstkowa: 3PKT
Przeprowadzenie badania: 7PKT
Wnioski: 2PKT
Plan działań: 2PKT
Szczególna wartość pracy: 1PKT
KOMENTARZ:
Badanie przeprowadziliście ciekawie, wykonaliście świetny transparent. W badaniu wzięła udział odpowiednia liczba osób. Niestety Wasze wnioski są bardzo ogólne i nie mają postaci konkretnych pomysłów na działania, podobnie plan działań nie zawiera konkretnych zadań, które moglibyście zrealizować.Forma przygotowania badania i filmu jest dodatkową wartością pracy.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Zmiany=ludzie.
Zmiany=ludzie.

Wstęp: 28.03.2015 o godzinie 14.00 w Rokszycach Drugich odbył się wywiad z mieszkańcami okolicznych miejscowości. Sprawdzaliśmy czego potrzebuje młodzież. Mieliśmy okazję zapytać także gości specjalnych, którzy zgodzili się na udział w nagraniu.

Wstęp: 28.03.2015 o godzinie 14.00 w Rokszycach Drugich odbył się wywiad z mieszkańcami okolicznych miejscowości. Sprawdzaliśmy czego potrzebuje młodzież. Mieliśmy okazję zapytać także gości specjalnych, którzy zgodzili się na udział w nagraniu.

Telewizja przyjechała

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Przebieg badania: Przygotowania do naszego badania rozpoczęliśmy od ułożenia pytań i wynajęcia kamerzystów. Następnie wykonaliśmy plakat i poprosiliśmy o udział ważniejszych gości. Nasze badanie odbyło się 28 marca 2015 roku o godzinie 14.00 w sobotę na placu przed starą Szkołą Podstawową w Rokszycach Drugich. Prosiliśmy kolejnych mieszkańców o to, aby odpowiadając na 2-3 krótkie pytania przedstawili swoje poglądy na temat naszej gminy. Mówili co im się podoba, co warto pochwalić, ale także wyrazili chęć wielu zmian. Badanie przebiegało zgodnie z planem i zakończyło się pomyślnie.


Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Przykładowe pytania dla dorosłych:
1. Czy usatysfakcjonowałoby Pana/ią wybudowanie świetlicy środowiskowej w naszej miejscowości?
2. Czy młodzież ma gdzie spędzać czas wolny?
3. Czy warto zainwestować w chodniki i ścieżki rowerowe w naszej miejscowości?
4. Czy powstanie linii komunikacji między Piotrkowem Trybunalskim, a okolicznymi miejscowościami byłoby dobrym pomysłem?
5. Jak można zagospodarować najbliżej położone tereny i co na nich stworzyć?
Przykładowe pytania dla młodzieży:
1. Co robisz po szkole?
2. Gdzie najchętniej spędzałbyś/abyś czas wolny?
3. Co mogłoby powstać, abyś rozwijał/a swoje pasje?
4. Czy czujesz się bezpiecznie na ulicy np. idąc do sklepu?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu wzięło udział 33 osoby:
-Roman Drozdek – wójt gminy Wola Krzysztoporska
-Artur Ostrowski – poseł Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
-Szymon Miazek - radny Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
-Oskar Kuliński – radny Rady Powiatu
-Dariusz Pytka – radny gminy Wola Krzysztoporska
-Maria Kaczorowska – sołtys wsi Rokszyce Drugie i Kargał Las
-Mariusz Lasota – sołtys wsi Rokszyce.
-Mieszkańcy wsi leżących w obwodzie gminy Wola Krzysztoporska.
Przeprowadziliśmy także 70 ankiet wśród uczniów Gimnazjum w Gomulinie. Podzieliliśmy ich także na grupy: młodzież, osoby z dziećmi, osoby starsze i osoby mające wpływ na decyzje dotyczące naszej gminy.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Większość osób biorących udział w badaniu wyraziła chęć powstania:
1. Świetlicy środowiskowej.
2. Komunikacji.
3. Chodników.
4. Ścieżek rowerowych.
5. Orlików.
6. Miejsc, w których młodzi ludzie mogliby spędzać czas i spotykać się.

Wyniki ankiety przedstawiają się następująco: 50% uczniów przyznało, że chętnie wzięłoby udział w zajęciach świetlicy środowiskowej, 69% ankietowanych uważa, że ich miejscowość nie jest rozwinięta, około 71% zadeklarowało, że większość czasu wolnego spędza w domu. 
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

O wynikach naszych badań poinformowaliśmy samorząd terytorialny, czyli Gminę Wola Krzysztoporska . Zostaliśmy umówieni z Panem wójtem Romanem Drozdkiem na rozmowę w sprawie zmian w naszej miejscowości. Udaliśmy się również do Pana Artura Ostrowskiego, który jest posłem w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Wyniki pokazaliśmy także osobom, które wzięły udział w naszym badaniu.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Chcemy przede wszystkim skupić się na komunikacji, gdyż jej brak utrudnia życie mieszkańcom i nie pozwala młodzieży się rozwijać. Na terenie naszej gminy mamy dużo miejsc, w których moglibyśmy spędzać czas jednak brak dojazdu uniemożliwia nam to.Naszym drugim priorytetem jest powstanie świetlicy środowiskowej we wsi Rokszyce Drugie, w której dzieci i młodzież mogliby rozwijać swoje pasje.Wraz z pomocą mieszkańców postaramy się także o odświeżenie naszej miejscowości.
Przedstawiliśmy nasze pomysły wójtowi, który zgodził się na pomoc w realizowaniu projektu.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze