OCENA ZESPOŁU: 20PKT
Ocena cząstkowa: 5PKT
Przeprowadzenie badania: 7PKT
Wnioski: 6PKT
Plan działań: 6PKT
Szczególna wartość pracy: 1PKT
KOMENTARZ:
Badanie dobrze zorganizowane, zgodnie z opisem metody przedstawionej w przewodniku, spacer badawczy miał prowadzić do odpowiedzi na konkretne pytania badawcze, w odniesieniu do jasno określonego miejsca. Jak wynika z opisu (choć nie filmu) w badaniu wzięli udział przedstawiciele różnych grup ze społeczności lokalnej. Plusem jest również rozdzielenie pytań badawczych od pytań zadawanych uczestnikom. Badanie zakończyło się sformułowaniem 4 wniosków, z których większość ma postać konkretnych i realnych pomysłów na działania. Plan działań nie jest bardzo konkretny ale wskazuje działania, jakie mają być przeprowadzone przez uczestników, są one realne do wykonania, zakładają zaangażowanie sojuszników (Urząd Miasta), plusem jest to, że wskazano również działania, które mogą być wykonane przez samych uczestników, nie tylko władze miejskie. Jeden punkt za szczególną wartość pracy za rozpowszechnienie informacji o badaniu i stworzenie strony spaceru, staranne przygotowanie badania.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Zmieniajmy Knurów na lepsze! - Spacer badawczy mieszkańców Knurowa
Zmieniajmy Knurów na lepsze! - Spacer badawczy mieszkańców Knurowa

W niedzielę 29 marca wraz z mieszkańcami Knurowa wyruszyliśmy na spacer badawczy w okolicach pl. 700-lecia i skweru przy ul. Kapelanów Wojskowych. Wzięliśmy sprawę przestrzeni publicznej w swoje ręce!

W niedzielę 29 marca wraz z mieszkańcami Knurowa wyruszyliśmy na spacer badawczy w okolicach pl. 700-lecia i skweru przy ul. Kapelanów Wojskowych. Wzięliśmy sprawę przestrzeni publicznej w swoje ręce!

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Badanie dotyczyło terenu od skweru przy ulicy Kapelanów Wojskowych do placu 700-lecia, na którym raz do roku odbywają się występy lokalnych grup tanecznych, muzyków oraz zaproszonych gwiazd muzyki. Na początku ułożyliśmy pytania na postawie, których powstała ankieta. Następnie pozyskaliśmy sojuszników naszego projektu, poinformowaliśmy za pomocą plakatów i mediów lokalnych o wydarzeniu oraz przetestowaliśmy trasę naszego spaceru i upewniliśmy się, że natężenie ruchu drogowego jest na tyle niskie, aby biorący udział mogli się czuć bezpiecznie w danym terenie.
 

Kiedy wszyscy zebrali się o 11:30 pod kościołem pw.  Matki Boskiej Częstochowskiej opowiedzieliśmy krótko o naszym projekcie, podzieliliśmy uczestników na dwie grupy, rozdaliśmy długopisy, ankiety wraz z mapami oraz objaśniliśmy trasę spaceru i wyruszyliśmy w teren.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Pytania badawcze:
 • Czy wygląd terenu od skweru przy ul. Kapelanów Wojskowych do placu 700-lecia podoba się mieszkańcom Knurowa? 
 • Czy jest od przyjazny i bezpieczny dla jego użytkowników? 
 • Czy mieszkańcy mogą spędzać na nim wolny czas?

 
Pytania zadane uczestnikom:

 • Czy podoba się Pani/Panu wygląd badanego terenu?
 • Czy często spędza Pan/Pani wolny czas na skwerze i pl. 700-lecia?
 • Czy badany obszar jest dostatecznie oświetlony?
 • Czy badany obszar jest czysty? 
 • Jak ocenia Pan/Pani ogólny wygląd badanego terenu?
 • Co mogłoby poprawić wizerunek terenu (potrzebne inwestycje, itp.)

Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu wzięło udział 25 osób (2 dzieci poniżej 11 roku życia, 6 osób w wieku 11-18 lat, 3 osoby w wieku 19-30 lat, 12 osób w wieku 31-50 lat oraz 2 osoby powyżej 50. roku życia).
W tygodniu poprzedzającym wydarzenie zaprosiliśmy mieszkańców Knurowa na organizowany przez nas spacer badawczy. Wydrukowaliśmy i rozwiesiliśmy ogłoszenia w okolicznych sklepach, na naszą prośbę lokalna strona miastoKnurów.pl udostępniła informację o wydarzeniu, ksiądz proboszcz podczas ogłoszeń parafialnych zachęcał wszystkich do wzięcia udziału w naszym przedsięwzięciu, a my zaprosiliśmy uczniów i nauczycieli . 

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

 • Zarówno podczas spaceru, jak i w ankiecie internetowej mieszkańcy wyrazili pragnienie większej ilości zieleni miejskiej, parku -> posadzenie drzew, budowa parku miejskiego,
 • Ankietowani narzekali na wszechobecne śmieci i psie odchody -> należy posprzątać śmieci oraz postawić więcej koszy,
 • Większość uczestników zaznaczyła w ankiecie, że badany obszar nie jest dostatecznie oświetlony -> trzeba niezwłocznie wymienić przepalone żarówki w latarniach oraz postawić nowe tam, gdzie ich brakuje,
 • Podczas spaceru, gdy dziecko jednego z uczestników poczuło potrzebę skorzystania z toalety, wyniknął problem braku publicznych toalet w naszym mieście -> budowa toalet publicznych nieopodal najbardziej uczęszczanych miejsc.

Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wnioski wyciągnięte ze spaceru badawczego oraz wyników ankiety internetowej niezwłocznie wysłaliśmy drogą pocztową do prezydenta naszego miasta oraz udostępniliśmy je na Facebooku, aby jak najwięcej młodych ludzi mogło łatwo i szybko się z nimi zapoznać . Specjalnie na potrzeby projektu stworzyliśmy również jego stronę internetową, na której opublikowaliśmy przebieg wydarzenia, wyniki ankiety oraz wyciągnięte z niej wnioski. 

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Wszystkie wnioski zaprezentowaliśmy odpowiednim podmiotom. Urząd Miasta poinformował wstępnie, że w przeciągu roku postawi w danym terenie więcej koszy na śmieci, oświetlenie oraz postara się zbudować toalety publiczne przy placu zabaw. O potrzebie powstania parku poinformowaliśmy drogą pocztową Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach.
My postanowiliśmy zając się sprawą od dawna zalegających śmieci na badanym terenie. Oto nasze plany:

 • Nasz zespół wraz z osobami chętnymi uprzątnie śmieci z danego terenu w ramach akcji Sprzątnie Świata.
 • Poinformujemy mieszkańców o naszych planach oraz zaprosimy ich do aktywnego wspierania nas.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Opiszcie działania, które przeprowadzaliście na podstawie wniosków Waszego badania. Kto uczestniczył w Waszych działaniach? Napiszcie jaka była Wasza rola w przeprowadzonych działaniach.

Na podstawie wniosków naszego badania zorganizowaliśmy akcję sprzątania skweru, odbyliśmy też konsultacje z Urzędem Miasta. O wszystkich naszych działaniach informowaliśmy poprzez gazetkę szkolną oraz lokalną gazetę, angażując mieszkańców.
Co było największym sukcesem, z czego jesteście dumni, czym chcielibyście się pochwalić?

Naszym największym sukcesem była akcja sprzątania skweru. Na spotkaniu w UM przekonaliśmy prezydenta, że w naszym mieście istnieje potrzeba budowy toalet publicznych. Kwestia ta zostanie poruszona na najbliższej kwestii RM.
Co się NIE udało i dlaczego?

Niestety nasz pomysł na budowę nowego parku w najbliższym czasie nie zostanie zrealizowany.
Jacy sojusznicy, partnerzy, sponsorzy brali udział w Waszych działaniach? Jaka była ich rola?

Naszymi sojusznikami byli:
 • Urząd miasta, który współpracował z nami i wspierał nasze działania,
 • Gazeta "Przegląd Lokalny", która informowała o naszych akcjach i propagowała działalność społeczną'
 • Serwis "Miastoknurów.pl, który informował o naszych akcjach,
 • MG3 w ZS1 w Knurowie,
 • Nasz wychowawca, p. mgr Michał Moliński, który pomógł w organizacji akcji sprzątania skweru.

W jaki sposób Wasze działania aktywizowały Waszą społeczność lokalną? (np. w malowaniu ławek wzięli udział mieszkańcy osiedla)

W akcji sprzątania uczestniczyło bardzo wielu uczniów naszej szkoły. Staraliśmy się im uświadomić, że mają realny wpływ na to, co dzieje się w naszej okolicy.
Czy macie jeszcze jakieś plany, które będziecie realizować po 31 maja 2015 r.?

Tak, chcemy zabiegać o utworzenie Młodzieżowej RM.

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze