OCENA ZESPOŁU: 19PKT
Ocena cząstkowa: 4,75PKT
Przeprowadzenie badania: 7PKT
Wnioski: 6PKT
Plan działań: 5PKT
Szczególna wartość pracy: 1PKT
KOMENTARZ:
Badanie zostało przeprowadzone w ciekawy sposób, zgodnie z przewodnikiem, udział wzięły w nim różnorodne grupy osób. Wnioski mają postać realnych pomysłów na zmiany. Plan działań ma postać kilku ogólnych pomysłów, jest jednak realny do wykonania. Współpraca z partnerami jest dodatkowym atutem pracy.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Zmieniamy Gomulin
Zmieniamy Gomulin

Czym nasza miejscowość może się pochwalić, a co wymaga naprawy?
1 kwietnia 2015 r. o godz. 15.45. odpowiedzi na te pytania szukaliśmy z grupą mieszkańców Gomulina. Spotkanie przyniosło ciekawe wnioski i pomysły.
Zmiany już się rozpoczęły!

Czym nasza miejscowość może się pochwalić, a co wymaga naprawy?
1 kwietnia 2015 r. o godz. 15.45. odpowiedzi na te pytania szukaliśmy z grupą mieszkańców Gomulina. Spotkanie przyniosło ciekawe wnioski i pomysły.
Zmiany już się rozpoczęły!

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Badanie dostosowaliśmy do warunków i specyfiki naszej wsi. Zrobiliśmy rozpoznanie w terenie i dokumentację fotograficzną. Przeprowadziliśmy ankiety wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców wsi (razem 70 ankiet). Po zebraniu danych i zdiagnozowaniu problemów, wyznaczyliśmy trasę spaceru: najbardziej uczęszczany odcinek (ok. 600m) od ul. Szkolnej do ul. Królowej Bony z tzw. ryneczkiem, terenem wokół sali OSP. Przygotowaliśmy transparent, mapki i karty obserwacji. Na spotkanie zapraszaliśmy osobiście, na naszych kontach na FB, stronie internetowej szkoły, przez plakaty rozwieszone w szkole, Bibliotece Publicznej, sklepie. Zadbaliśmy o wolontariuszy, sponsorów. 
Spotkanie odbyło się 1.04. br. o 15:45. Powitaliśmy uczestników, przedstawiliśmy wyniki ankiet, omówiliśmy zasady i plan badania, rozdaliśmy mapki z kartami obserwacji. Po spacerze przeszliśmy do biblioteki, gdzie podczas „burzy mózgów” wypracowaliśmy ciekawe wnioski. Słodkimi upominkami podziękowaliśmy wszystkim za przybycie.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Pytania badawcze:
 • Co zrobić, żeby nasza miejscowość była bardziej atrakcyjna dla młodzieży i starszych?
 • Czy młodzież i osoby dorosłe mają gdzie spędzać czas?
 • Co możemy zmienić na lepsze?
 • Czym Gomulin może się pochwalić?
 • Jak można zagospodarować teren wokół sali OSP, boiska znajdującego się za nią i terenów przylegających?
 • Czy w Gomulinie jest bezpiecznie?
 • Gdzie potrzebne są miejsca parkingowe?
 • Czy droga każdego ucznia do szkoły jest bezpieczna?

Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W spacerze wzięło udział 21 osób w różnym wieku: 2 emerytów, 8 dorosłych, 2 studentów, 7 nastolatków i 2 dzieci. Wśród nich m.in.:
 • Radna Gminy z Gomulina – p. Beata Gawryszczak
 • Bibliotekarka Biblioteki Publicznej w Gomulinie, animatorka lokalnej kultury, współautorka książek o Gomulinie i okolicach, Radna Gminy z Oprzężowa (pobliskiej wsi) – p. Julia Karlińska

 • Sołtys Gomulina – p. Anita Łuczyńska
 • Wicedyrektor SP w Gomulinie – p. Małgorzata Kędzierska
 • Z-ca Prezesa OSP Gomulin, pasjonat lokalnej historii, współautor książek o Gomulinie – p. Wojciech Kamiński
 • Przewodniczący SU Gimnazjum w Gomulinie – Jan Toma

To osoby mające realny wpływ na to, co się dzieje w naszej miejscowości.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

 • mocna strona Gomulina to historia, ale niewielu mieszkańców ją zna / przygotowanie gry terenowej typu Questing - „Gomulin bogaty historią”, pozyskanie środków na „ławeczkę Bony”, umieszczenie na tzw. ryneczku tablicy informacyjnej z planem i rysem historycznym Gomulina
 • młodzież w ankietach skarży się na brak miejsca do spotkań. / w trakcie spaceru okazało się, że w budynku OSP jest pomieszczenie, które może zostać udostępnione na Klub Młodzieżowy
 • trzeba poprawić przepływ informacji w Gomulinie / reaktywacja strony internetowej
 • brakuje terenu do aktywnej rekreacji dla rożnych grup wiekowych / rewitalizacja boiska, bieżni i terenu za salą OSP; budowa Orlika i siłowni zewnętrznej
 • przy boisku i bibliotece nie ma stojaków na rowery
 • przy Ośrodku Zdrowia brakuje miejsc parkingowych, podjazdu dla osób niepełnosprawnych, ławek
 • przy ul. Szkolnej brakuje oświetlenia i chodnika; potrzebny jest tam parking, próg zwalniający, zakaz parkowania po prawej stronie drogi

Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki naszego badania zostały spisane i przekazane na ręce sołtysa p. A. Łuczyńskiej oraz radnej z Gomulina, p. Beacie Gawryszczak, która przedstawi je w naszym imieniu Wójtowi Gminy Wola Krzysztoporska. Ponadto zamieściliśmy krótką relację ze spotkania na stronach:
 1. Biblioteki Publicznej w Gomulinie
 2. Gimnazjum w Gomulinie
 3. naszych kontach FB

Postaramy się także o umieszczenie wyników naszego spaceru w szkolnej gazetce "GimGom", gazecie gminnej "Nasza Gmina" oraz tygodniku "7 dni Piotrków".
Film ze spotkania oraz wnioski zostaną przedstawione 23 maja br. podczas Festynu Rodzinnego w naszej szkole.


PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

 • Przekazaliśmy wnioski ze spotkania sołtysowi oraz radnej, która zobowiązała się do zorganizowania funduszy na stojaki rowerowe, tablicę informacyjną z planem i rysem historycznym. W planach zagospodarowania terenu wokół Ośrodka Zdrowia obiecała uwzględnić wnioski spacerowiczów. Skieruje pismo do odpowiednich władz ws. progu zwalniającego, zakazu parkowania, oświetlenia oraz chodnika przy ul. Szkolnej.
 • Zwrócimy się do Zarządu Dróg Wojewódzkich ws. wybudowania parkingu naprzeciwko przedszkola.
 • Zadbamy o przeprowadzenie porządków w okolicy boiska przez uczniów. Organizowanie takich akcji kilka razy w roku w ramach zajęć proekologicznych.
 • Przygotujemy wspólnie z nauczycielką historii i p. W. Kamińskim, znawcą lokalnej historii, grę terenową typu Questing - „Gomulin bogaty historią”. Poszukamy sponsorów, zaangażujemy młodzież.
 • Zorganizujemy Klub Młodzieżowy, poprosimy o pomoc starszych, w tym nauczycieli.
 • Omówimy z Wójtem wnioski z badania i kwestie sfinansowania kilku przedsięwzięć.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Opiszcie działania, które przeprowadzaliście na podstawie wniosków Waszego badania. Kto uczestniczył w Waszych działaniach? Napiszcie jaka była Wasza rola w przeprowadzonych działaniach.

Utrzymujemy stały kontakt z radną gminy z naszej wsi, panią Beatą Gawryszczak. Z jej pomocą udało nam się zorganizować spotkanie z wójtem naszej gminy, panem Romanem Drozdkiem, które odbyło się 22 maja br. Przekazaliśmy mu wówczas wnioski z naszego badania, które zostały przez niego dokładnie przeanalizowane. Dowiedzieliśmy się, które z nich (i kiedy) mogłyby zostać zrealizowane. Budżet gminy nie pozwala na to, aby wszystkie plany zostały wprowadzone w życie już dziś, jednak będzie to możliwe na przestrzeni dwóch lat.

Sprawą, którą zajęliśmy się najwcześniej był zakup i ustawienie stojaków na rowery przy boisku i bibliotece.
Poza tym w trakcie spotkania wójt przedstawił nam plan rozbudowy parkingu przy Ośrodku Zdrowia (z ok. 10 do 50 miejsc parkingowych) oraz dobudowy tam podjazdu dla niepełnosprawnych - inwestycja ta rozpocznie się jeszcze w bieżącym roku.
Dowiedzieliśmy się, że najważniejszą inwestycją zaplanowaną na 2016r. jest budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego (orlik, siłownia zewnętrzna) oraz rewitalizacja bieżni.
Jeśli tylko będzie to możliwe pod względem finansowym, w przyszłym roku ma mieć także miejsce realizacja naszego kolejnego, bardzo ważnego pomysłu -  oświetlenie ulicy Szkolnej.
Ponadto wójt wziął pod uwagę nasze propozycje dotyczące zwalczenia niebezpieczeństwa i nadmiernego ruchu przy przedszkolu. Obiecał przemyśleć stworzenie tam parkingu, ustawienie progu zwalniającego oraz zakazu zatrzymywania się.

Wyraził także ogromne poparcie w sprawie postawienia słupów ogłoszeniowych oraz "ławeczki Bony". Wspólnie ustaliliśmy, że zostanie ona umieszczona przy głównym wejściu do gimnazjum w Gomulinie.
Co było największym sukcesem, z czego jesteście dumni, czym chcielibyście się pochwalić?

Naszym wielkim sukcesem jest zorganizowanie Klubu Młodzieżowego w pustym pomieszczeniu OSP w Gomulinie. Dzięki bliskiej i owocnej współpracy z zastępcą prezesa OSP Gomulin, panem Wojciechem Kamińskim, znaleźliśmy odpowiednie miejsce, które zostanie nam powierzone. Pierwsze spotkanie zaplanowaliśmy na drugą połowę czerwca - chcemy w ten sposób uczcić koniec roku szkolnego i rozpoczęcie tegorocznych wakacji.
Co się NIE udało i dlaczego?

Niestety nie udało nam się reaktywować strony internetowej Gomulina. Do tej pory nieudolnie poszukiwaliśmy osoby, która podjęłaby się jej prowadzenia.
Aktualnie jednak mieszkańcy mają dostęp do zapoznania się z najważniejszymi lokalnymi informacjami dzięki stronie internetowej naszej gminy.
Jacy sojusznicy, partnerzy, sponsorzy brali udział w Waszych działaniach? Jaka była ich rola?

Najważniejszymi sojusznikami, którzy wzięli udział w naszym badaniu, zostali:

 • Radna Gminy Wola Krzysztoporska, pani Beata Gawryszczak (udzielenie wielu cennych wskazówek i pomysłów; zorganizowanie spotkania z wójtem gminy).
 • Wójt Gminy Wola Krzysztoporska, pan Roman Drozdek (wspólne przeanalizowanie wniosków oraz ogromna pomoc w ich realizacji).
 • Zastępca Prezesa OSP Gomulin, pan Wojciech Kamiński (udostępnienie pomieszczenia na Klub Młodzieżowy; pomoc w jego organizacji).
 • Nauczycielka historii, pani Ewa Maciołek (pomoc w przygotowaniu lokalnej gry terenowej - "Gomulin bogaty historią").

W jaki sposób Wasze działania aktywizowały Waszą społeczność lokalną? (np. w malowaniu ławek wzięli udział mieszkańcy osiedla)

Sam spacer badawczy sprawił, że mieszkańcy zaczęli bliżej przyglądać się naszemu projektowi oraz poczuli dzięki niemu chęć do działania. Wielu z nich zaproponowało nam kilka ciekawych pomysłów, nieomówionych podczas spotkania. Mamy nadzieję, że gra terenowa, jaką mamy zamiar przeprowadzić, jeszcze bardziej zaktywizuje naszą lokalną społeczność.
Czy macie jeszcze jakieś plany, które będziecie realizować po 31 maja 2015 r.?

Jednym z najważniejszych planów, które chcemy zrealizować po 31 maja br., jest zorganizowanie pierwszego spotkania Klubu Młodzieżowego, a także przeprowadzenie gry terenowej typu questing - "Gomulin bogaty historią". W ten sposób zaktywizujemy lokalną społeczność oraz w interesujący, aktywny sposób przybliżymy im ciekawą i bogatą historię naszej miejscowości. Grę tą zaplanowaliśmy na początek lipca.

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Załączniki

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze