OCENA ZESPOŁU: 23PKT
Ocena cząstkowa: 5,75PKT
Przeprowadzenie badania: 7PKT
Wnioski: 8PKT
Plan działań: 6PKT
Szczególna wartość pracy: 2PKT
KOMENTARZ:
Zorganizowaliście promocję Waszego wydarzenia oraz animację w postaci studia filmowego (pomimo przymusu opuszczenia go po pewnym czasie :)). Wasze badanie dotyczy jasno określonego terenu. Przyczepienie kartek do tablicy korkowej i pokazywanie uczestnikom badania zdjęć terenu to ciekawe, aktywizujące pomysły. Zaangażowaliście sojuszników i media. Wasze wnioski są ciekawe i uporządkowane, to dobrze, że zaplanowaliście plan B w przypadku niepowodzenia. Życzymy Wam powodzenia w realizacji planów!

RELACJE Z DZIAŁAŃ

#zmieniamySZCZECIN
#zmieniamySZCZECIN

Badanie #zmieniamySZCZECIN zostało przeprowadzone w kwietniu 2015 r. wśród mieszkańców Gumieniec w Szczecinie przez Ignacego Dobińskiego i Michała Matusiaka. Celem naszego projektu jest renowacja pasa zieleni znajdującego się przy ul. Czechowickiej.

Badanie #zmieniamySZCZECIN zostało przeprowadzone w kwietniu 2015 r. wśród mieszkańców Gumieniec w Szczecinie przez Ignacego Dobińskiego i Michała Matusiaka. Celem naszego projektu jest renowacja pasa zieleni znajdującego się przy ul. Czechowickiej.

Telewizja przyjechała

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Badanie przeprowadziliśmy 3.04.2015 r. w pobliżu jednego z najbardziej newralgicznych punktów na mapie Gumieniec (tj. nowo wybudowany plac zabaw oraz przystanek autobusowy przy ulicy Kwiatowej). O naszej inicjatywie informowaliśmy mieszkańców poprzez rozdawanie ulotek na ulicach osiedla. Naszym obszarem badawczym był pas zieleni znajdujący się przy ulicy Czechowickiej, na którym do lutego 2015 r. znajdował się zniszczony plac zabaw. O wyznaczonej godzinie rozstawiliśmy studio w nieprzypadkowym miejscu - za przystankiem autobusowym znajduje się nowo wybudowany plac zabaw powstały dzięki inicjatywie mieszkańców. Naszych rozmówców prosiliśmy o udzielenie odpowiedzi na parę pytań dotyczących osiedla oraz obszaru badawczego. Na koniec każdej rozmowy prosiliśmy o napisanie swojego pomysłu na zagospodarowanie terenu przy ulicy Czechowickiej na fiszce, a następnie o przyczepienie karteczki do tablicy korkowej.

Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Pytanie badawcze:
Jak sprawić, aby przestrzeń publiczna Gumieniec była bardziej przyjazna dla młodzieży?

Pytania zadane uczestnikom:
Jakie masz zdanie na temat przestrzeni publicznej Gumieniec? Jakie są pozytywne i negatywne strony Gumieniec?
Jak można zagospodarować pas zieleni przy ulicy Czechowickiej?
Jakie są możliwości pasa zieleni przy ulicy Czechowickiej?
Jakie skojarzenia nasuwają się Tobie po obejrzeniu zdjęć terenu przy ulicy Czechowickiej?

Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W naszym badaniu wzięło udział łącznie 31 osób. Pomysły na zagospodarowanie terenu przy ulicy Czechowickiej braliśmy od mieszkańców pobliskich ulic. W celu poinformowania społeczności lokalnej o planach przeprowadzenia wywiadów, rozdawaliśmy wraz z naszymi sojusznikami przechodniom ulotki oraz wrzucaliśmy je do skrzynek pocztowych mieszkańców osiedla.

W czasie przeprowadzania badania zdecydowaliśmy się podzielić zadaniami. Ignacy przeprowadzał wywiady, zaś Michał zachęcał przechodniów do dzielenia się swoimi pomysłami.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Wnioski i pomysły:
Budowa nowego placu zabaw (zamontowanie zabawek dla dzieci, stojaków na rowery oraz ławek dla rodziców).
Poprawienie stanu zieleni (tj. poprzycinać stare krzewy, skosić trawę, usunąć opadłe gałęzie, usunąć opony, zaprojektować grządki i zasadzić np. bratki).
Walka z problemem psich odchodów (zainstalować pojemniki z torebkami na psie odchody, postawić tabliczkę informującą o nakazie sprzątania po psie).
Zaprojektowanie tablicy z ogłoszeniami miejscowych wydarzeń.
Poinformowanie Policji o problemie bezpieczeństwa w pobliżu ulicy Czechowickiej.
Walka z problemem nielegalnego parkowania (ustawienie tabliczki informującej o zakazie parkowania na terenie pasa zieleni).
Walka ze śmieciami (instalacja koszy na śmieci).
Zagospodarowanie pasa zieleni przy ulicy Czechowickiej jest według mieszkańców konieczne.

Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Uczestnicy badania
Każdy uczestnik badania po zakończeniu wywiadu otrzymał wizytówkę z adresem strony internetowej, na której umieściliśmy wyniki badania.

Mieszkańcy Gumieniec
Mieszkańcy Gumieniec zostali poinformowani o wynikach naszego badania przez portal informacyjny Gumieńce24. Oprócz tego na obszarze dawnego placu zabaw przy ul. Czechowickiej rozwiesiliśmy plakaty powiadamiające mieszkańców o wnioskach wynikających z realizacji projektu.

Rada Osiedla Gumieńce
W wybrany poniedziałek do 24.05.2015 roku przedstawimy projekt pt. #zmieniamySZCZECIN radnym oraz złożymy petycję z podpisami mieszkańców ws. budowy placu zabaw.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Realizacja do 24.05.2015 r. przez autorów projektu
  • Przedstawienie tablic (galeria) oraz złożenie petycji z podpisami mieszkańców ws. budowy placu zabaw Radzie Osiedla Gumieńce. Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie: przedstawienie problemu RMS oraz MRMS.
  • Złożenie wniosku do ZUKu w Szczecinie o instalację dystrybutorów na psie odchody, pojemników na śmieci i potrzebie renowacji terenu. Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie: zaprojektowanie przez autorów projektu tablic informujących o nakazie sprzątania po psach, zakazie śmiecenia.
  • Poinformowanie dzielnicowego o problemie nielegalnego parkowania na pasie zieleni oraz rozmowa dotycząca kwestii bezpieczeństwa mieszkańców. Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie: zaprojektowanie przez autorów projektu tabliczki informującej o zakazie parkowania.
  • Organizacja spotkania z mieszkańcami dotyczącego m.in. zbiórki finansowej na zasadzenie kwiatów, projektu tablicy z ogłoszeniami o wydarzeniach.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Opiszcie działania, które przeprowadzaliście na podstawie wniosków Waszego badania. Kto uczestniczył w Waszych działaniach? Napiszcie jaka była Wasza rola w przeprowadzonych działaniach.

Realizacja obranego w kwietniu 2015 roku planu działania okazała się być nieskuteczna. Postawienie urządzeń zabawowych nie jest prostym zadaniem, jednakże postanowiliśmy nie rezygnować z naszych dążeń i wspólnie zmieniać okolicę.

Co zrobiliśmy do tej pory i jakie są nasze kolejne działania?
▪ Odbyliśmy spotkanie w Zakładzie Usług Komunalnych. Otrzymaliśmy zapewnienie o rewitalizacji trawnika znajdującego się na obszarze badawczym.
▪ Uczestniczyliśmy w spotkaniu Rady Osiedla Gumieńce z mieszkańcami, podczas którego zaprezentowaliśmy naszą wizję zagospodarowania pasa zieleni. Radni udzielili nam ważne wskazówki dotyczące realizacji planu działania.
▪ Przez cały czas realizacji planu działania jesteśmy w kontakcie z mieszkańcami. Nasi sąsiedzi przychodzą do nas codziennie z garścią różnorodnych pomysłów. Prowadzimy kampanię door-to-door zachęcającą do udzielenia poparcia naszemu projektowi. Zbieramy podpisy mieszkańców, które zmierzamy przesłać wraz z listem do dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.
▪ Nawiązaliśmy kontakt z inżynierami, którzy tworzą plan zagospodarowania pasa zieleni.

Naszym głównym celem pozostaje rewitalizacja obszaru badawczego. Wraz z mieszkańcami uznaliśmy, że przyszły skwer powinny określać trzy przymiotniki: przyjazny, bezpieczny, zadbany. Będziemy dążyć do jak najszybszego wcielania w życie licznych pomysłów.
Co było największym sukcesem, z czego jesteście dumni, czym chcielibyście się pochwalić?

Największy sukces: zmobilizowanie do działania mieszkańców osiedla
W trakcie realizacji planu działania zauważyliśmy zmianę postaw mieszkańców Gumieniec. Podczas przeprowadzania ulicznej sondy spotykaliśmy się z osobami uznającymi plan rewitalizacji obszaru badawczego za mrzonkę. Naszą postawą pokazaliśmy, że warto angażować się w życie publiczne przez co mieszkańcy uwierzyli, iż mają realny wpływ na decyzje zapadające na różnych szczeblach organów samorządu terytorialnego. Nasze osiedle przeżyło społeczno-polityczne przebudzenie.
Co się NIE udało i dlaczego?

Największa porażka: niezrealizowanie całości planu działania w terminie
Myliliśmy się uznając, iż ustalony w planie działania termin (tj. 24 maja 2015) jest wystarczającym czasem do wcielenia pomysłów mieszkańców w życie. Ustawienie nowych urządzeń zabawowych okazuje się być zadaniem trudnym do zrealizowania. Postanowiliśmy nie poddawać się. Nie zaprzestaniemy działań dopóki na obszarze badawczym nie zostanie utworzony skwer przyjazny dla wszystkich mieszkańców okolicznych mieszkańców. Zaangażowanie mieszkańców oraz różnych instytucji jest zbyt wielkie, aby zakończyć projekt częściowym niepowodzeniem.
Jacy sojusznicy, partnerzy, sponsorzy brali udział w Waszych działaniach? Jaka była ich rola?

Sojusznicy:
Rada Osiedla Gumieńce: pomoc w uszczegółowieniu planu działania, przedstawienie różnych możliwości wprowadzania pomysłów mieszkańców w życie, umożliwienie kontaktu z inżynierami.
Zakład Usług Komunalnych: obietnica skoszenia trawnika oraz wydzielenia miejsc na grządki.
W jaki sposób Wasze działania aktywizowały Waszą społeczność lokalną? (np. w malowaniu ławek wzięli udział mieszkańcy osiedla)

Rola społeczności lokalnej odgrywa w naszym projekcie ważną rolę. Z myślą o mieszkańcach Gumieniec utworzyliśmy i rozpowszechniliśmy specjalny adres e-mail, na który mieszkańcy przesyłają swoje uwagi oraz pomysły dotyczące naszego projektu. W dalszym ciągu przeprowadzamy kampanię door-to-door promującą akcję #zmieniamySZCZECIN i zachęcającą do składania podpisów pod projektem rewitalizacji obszaru badawczego.
Czy macie jeszcze jakieś plany, które będziecie realizować po 31 maja 2015 r.?

Naszym głównym celem pozostaje utworzenie skweru przyjaznego dla wszystkich mieszkańców osiedla. Dalszą rewitalizację obszaru badawczego chcemy kontynuować poprzez:
wysłanie listu (wraz z załączonymi podpisami mieszkańców) dotyczącego ustawienia urządzeń zabawowych, koszy na śmieci oraz śmietników do dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
▪ zaproponowanie Zakładowi Usług Komunalnych wydzielenie terenu z obszaru badawczego na wykopanie grządek,
spotkanie z inżynierami dotyczące planu rewitalizacji obszaru badawczego,
uczestnictwo w spotkaniu Rady Osiedla Gumieńce z mieszkańcami,
▪ dalsze promowanie akcji #zmieniamySZCZECIN.
Jesteśmy zdeterminowani do dalszego wcielenia pomysłów mieszkańców w życie.

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Załączniki

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze