OCENA ZESPOŁU: 19PKT
Ocena cząstkowa: 4,75PKT
Przeprowadzenie badania: 7PKT
Wnioski: 5PKT
Plan działań: 7PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
PRZEPROWADZENIE BADANIA Postawione pytania badawcze są konkretne i dopasowane do badanego miejsca. Promocja wydarzenia była skierowana do szerokiego grona odbiorców, jednakże w badaniu nie wzięli udziału przedstawiciele różnych części społeczeństwa lokalnego. WNIOSKI Autorzy badania sformułowali wiele wniosków, z czego jeden ma charakter konkretnego i realnego pomysłu na działanie w przestrzeni publicznej (zbudowanie ścieżki rowerowej). Ponadto wnioski w większości odpowiadają na postawione pytania badawcze i dotyczą konkretnego miejsca. PLAN DZIAŁAŃ Zespół zaproponował plan działania, który jest ustrukturyzowany i możliwy do wykonania. Założeniem jest również aktywny udział sojuszników i zespołu. SZCZEGÓLNA WARTOŚĆ PRACY W pracy nie występują elementy świadczącego o szczególnej wartości merytorycznej oraz innowacyjności. KOMENTARZ OGÓLNY Praca została wykonana z dużym zaangażowaniem, czego gratulujemy. W przyszłości warto zwrócić uwagę na to, aby realizować zadania zgodnie z wytycznymi - przygotowano ciekawą relację, lecz w kilku elementach nie wpisywała się w pełni w kryteria zadania.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Zmieńmy razem Jasło na lepsze!
Zmieńmy razem Jasło na lepsze!

25 marca br. w godzinach 10-16 wśród kredek, starych pocztówek i długopisów przyjmowaliśmy Jaślan w Młodzieżowym Domu Kultury, aby zbadać czy drogi rowerowe w okolicach wałów są potrzebne. Wyniki naszych działań przyniosły nieoczekiwane efekty!

25 marca br. w godzinach 10-16 wśród kredek, starych pocztówek i długopisów przyjmowaliśmy Jaślan w Młodzieżowym Domu Kultury, aby zbadać czy drogi rowerowe w okolicach wałów są potrzebne. Wyniki naszych działań przyniosły nieoczekiwane efekty!

Pocztówka do przeszłości

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Badanie dotyczyło tras rowerowych na wałach przy rzekach Jasiołce i Wisłoce, w okolicach MOSiR-u. Zdecydowaliśmy się na salę w Młodzieżowym Domu Kultury niedaleko centrum. Dzięki temu uniezależniliśmy się od warunków atmosferycznych, a także ułatwiliśmy dostęp do zorganizowanego wydarzenia. Kilka dni przed naszym przedsięwzięciem złożyliśmy wizytę z zaproszeniem u dyrektorów różnych placówek edukacyjnych. Ponadto rozwiesiliśmy plakaty informujące o wydarzeniu w naszej szkole oraz przy orliku i skateparku. Stworzyliśmy również stronę internetową na portalu społecznościowym Facebook oraz ankietę w Google. Wykorzystaliśmy wywiadówkę szkolną i poprosiliśmy wychowawców klas o rozdanie rodzicom uczniów wydrukowanych przez nas kart badawczych. Zaproszeni goście dnia 25 marca w godzinach 10-16 zostali poproszeni o napisanie pocztówki do Ignacego Łukasiewicza w której odpowiedzieli na zadane pytania. Odpowiedzi przedszkolaków zapisywaliśmy osobiście, gdyż dzieci nie potrafiły pisać.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Pytanie badawcze: Czy w Jaśle brakuje ścieżek rowerowych i czy są one potrzebne?
 
Każdej grupie wiekowej zadaliśmy te same pytania:
- czy brakuje Ci ścieżek rowerowych na wałach?
- czy chciałbyś aby takie miejsca powstały? 
- czy takie miejsca są potrzebne? 
- czy czułbyś się wtedy bezpieczniej jeżdżąc rowerem? 
- czy chętniej udawałbyś się wtedy na wycieczki rowerowe na wały?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu wzięło udział aż 76 osób (21 przedszkolaków, 30 gimnazjalistów, 24 licealistów dyrektor Regionalnego Muzeum w Jaśle). Zależało nam w szczególności na głosie dzieci i nastolatków w dużym przedziale wiekowym, gdyż są to najczęstszy użytkownicy tego środka transportu, mają większą styczność z badanym problemem niż dorośli korzystający głównie z samochodu. Nie ograniczaliśmy się do jednego poziomu edukacyjnego dzięki czemu nasze badanie stało się o wiele bardziej wiarygodne.
 
Ponadto swoją obecność zapowiedziała Rzeczniczka Prasowa Urzędu Miasta.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

1. Rowerzyści korzystający obecnie z wałów nie czują się bezpiecznie.
2. Wały to najczęstsze miejsce na przejażdżki rowerowe w naszym mieście, w szczególnie w okresie wakacyjnym- powoduje to jednak duży ruch, a nawet zatory.
3. Nierówna powierzchnia obniża komfort jazdy.
4. Trawiasta powierzchnia sprzyja wypadkom, szczególnie gdy po ulewnym deszczu tworzy się błoto.
 
Rozwiązaniem tych problemów jest wybudowanie ścieżki rowerowej. Asfaltowa bądź brukowa trasa zwiększy komfort jazdy oraz jest niezależna od skali opadów deszczu. Rowerzyści będą mogli także poruszać się szybciej (według przepisów prędkość projektowa to co najmniej 30 km/h) co znacznie poprawi przepływ uczestników ruchu i zapobiegnie ewentualnym zatorom. Zwiększy się też ogólne bezpieczeństwo
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Opis naszych wyników i wnioski przedstawiliśmy na grupie naszej szkoły, grupie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jaśle, stronie wydarzenia „Pocztówka do przeszłości”, (wszystko znajduje się na portalu społecznościowym „Facebook”). Ponad to dnia 30 marca 2015r. zorganizowaliśmy debatę, która odbyła się w naszej szkole. Jej uczestnikami był samorząd szkolny i Mariusz Chajec – przedstawiciel Stowarzyszenia Kolarstwa Nowoczesnego gdzie również przedstawiliśmy wyniki i wyciągnęliśmy dodatkowe trafne wnioski. Opis debaty znalazł na oficjalnej stronie naszej szkoły oraz jej videorelacja znajduje się na naszym koncie na You Tube.  Dzięki temu grono odbiorców znacznie się powiększyło.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Będziemy inicjatorami i koordynatorami każdego z dalszych działań, głosem młodzieży w naszym mieście. Postanowiliśmy złożyć wolny wniosek na Sesji Rady Miasta. Ja (Wojciech Hałucha) jako wice-przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jaśle mógłbym wystąpić z takim projektem „ze skrzydła” Rady. Istnieje szansa na przychylniejsze rozpatrzenie naszej sprawy, gdyż działamy wtedy całej młodzieży jasielskiej a nie reprezentujemy tylko swoją osobę. Nawiążemy również współpracę ze Stowarzyszeniem Kolarstwa Nowoczesnego. Jego członkowie zainicjowali m.in. stworzenie toru BMX w Jaśle. Pomogą nam w wielu kwestiach merytorycznych, ekonomicznych, inżynieryjnych. Udamy się również do Burmistrza – Pana Ryszarda Pabiana i przedstawimy nasze wyniki. Może konieczne będzie referendum lub inne badanie opinii publicznej (w przypadku gdy nasze zostanie uznane za niewystarczające) ? W zależności od reakcji władz będziemy dostosowywać nasze działanie.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Opiszcie działania, które przeprowadzaliście na podstawie wniosków Waszego badania. Kto uczestniczył w Waszych działaniach? Napiszcie jaka była Wasza rola w przeprowadzonych działaniach.

Nasza rola to inicjatorzy i koordynatorzy każdego z działań. Byliśmy głosem jasielskiej młodzieży w  ścieżek rowerowych podczas rozmowy z Panem burmistrzem Ryszardem Pabianem, zachęcaliśmy również do Masy Krytycznej przez rozwieszenie plakatów i bezpośrednią rozmowę z rówieśnikami.
Co było największym sukcesem, z czego jesteście dumni, czym chcielibyście się pochwalić?

Za największy sukces uważamy spotkanie z burmistrzem miasta, który dokładnie nas wysłuchał i wykazał chęć współpracy. Ponadto zaprosił nas do dyskusji w sprawie naszego projektu tj. ścieżek rowerowych w szerszym gronie jasielskich urzędników, abyśmy mogli przedstawić im wnioski wypracowane podczas tworzenia projektu. Dzięki temu wiemy, że urzędnicy traktują nas poważnie i cieszą się, gdy młodzież przychodzi do nich z głowami pełnymi pomysłów.

Co się NIE udało i dlaczego?

Niestety nie udało nam się zakończyć realizacji naszego projektu, ponieważ tworzenie ścieżek rowerowych to długa procedura, wymagająca konsultacji wielu instytucji oraz ogromnego nakładu finansowego. Jako, że zaplanowaliśmy, aby ścieżki powstały w okolicach wałów rzek musimy skonsultować to z Podkarpackim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, a to opóźnia prace. Wierzymy jednak, że małymi kroczkami osiągniemy wymarzony sukces.Jacy sojusznicy, partnerzy, sponsorzy brali udział w Waszych działaniach? Jaka była ich rola?

Naszym sojusznikiem stał się Mariusz Chajec, członek Stowarzyszenia Kolarstwa Nowoczesnego, który bez żadnych opłat podarował nam plakaty zachęcające do Masy Krytycznej, które rozwiesiliśmy w naszej szkole. Ponad to pomoc otrzymaliśmy od Pani Agaty Koby, Rzecznika Burmistrza, która zobowiązała się do stworzenia podstrony o Masie Krytycznej na stronie urzędu miasta, co jest dodatkową reklamą tejże akcji.
W jaki sposób Wasze działania aktywizowały Waszą społeczność lokalną? (np. w malowaniu ławek wzięli udział mieszkańcy osiedla)

Mieszkańcy Jasła i okolic dnia 29.05.2015 r. będą uczestniczyć w Masie Krytycznej. Masa Krytyczna – nieformalny ruch społeczny, polegający na organizowaniu spotkań jak najliczniejszej grupy rowerzystów i ich wspólnym przejeździe przez miasto. Spotkania te odbywają się pod hasłem "My nie blokujemy ruchu, my jesteśmy ruchem" i mają na celu zwrócenie uwagi władz i ogółu społeczeństwa na zwykle ignorowanych rowerzystów.
Czy macie jeszcze jakieś plany, które będziecie realizować po 31 maja 2015 r.?

Przede wszystkim po 31 maja 2015 skorzystamy z zaproszenia burmistrza Jasła i przedstawimy wyniki naszych badań na spotkaniu dotyczącym ścieżek rowerowych. Będziemy kontynuować zachęcanie jaślan do udziału w "Masie Krytycznej", dzięki nam przy stronie urzędu miejskiego powstanie informacja o przejazdach masy, w celu dotarcia do szerszego grona odbiorców. Nadal będziemy brali udział w projektach, aktywizowali naszych rówieśników oraz postaramy się pracować nad nowymi obiektami, które mogłyby powstać w naszym mieście.


Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Załączniki

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze