OCENA ZESPOŁU: 8PKT
Ocena cząstkowa: 2PKT
Przeprowadzenie badania: 0PKT
Wnioski: 3PKT
Plan działań: 4PKT
Szczególna wartość pracy: 1PKT
KOMENTARZ:
Zespół przeprowadził sondę ulicznę, zaś spacer badwczy (jak wynika z relacji) dotyczył tylko członków zespołu, a nie większej grupy. Wnioski mają postać ogólną, część z nich dotyczy pomysłów na inwestycje miasta, natomiast we wnioskach nie uwzględniono działań, które można by zrealizować mniejszym nakładem środków i sił. Plan działań zawiera trzy ogólne propozycje działania, nie powiązane ze sobą. Szczególną wartością pracy jest rozpropagowanie wyników badania. Niestety do pracy nie załączono filmu z przeprowadzonego badania (a jedynie wypowiedzi członków zespołu), przez co zmuszeni jesteśmy odjąć 5 punktów. Dzięki Waszemu nagraniu wiemy, że macie bardzo pozytywną energię! Mamy nadzieję, że uda Wam się zrealizować choć część pomysłów. Może na początek warto skupić się na mniejszych działaniach, które w krótszej perspektywie wprowadzą zmianę w Waszym otoczeniu i nie wymagają dużego nakładu finansowego?

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Zmieńmy to RAZEM
Zmieńmy to RAZEM

Często spotykamy się z opinią, że nie ma miejsc, gdzie młodzi mogą spędzać czas, a ich rozrywka to tylko "fejs". Chcemy przekonać Państwa, że tak nie jest, a nawet jeśli to wspólnie możemy to zmienić. 

Często spotykamy się z opinią, że nie ma miejsc, gdzie młodzi mogą spędzać czas, a ich rozrywka to tylko "fejs". Chcemy przekonać Państwa, że tak nie jest, a nawet jeśli to wspólnie możemy to zmienić. 

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Długo zastanawialiśmy się jak dobrze zaprezentować główny temat rekrutacyjny. Wybraliśmy spacer badawczy. Postanowiliśmy zbadać z jakich miejsc już w tej chwili młodzież może korzystać oraz jakie są możliwości do tworzenia nowych miejsc publicznych, w których młodzież mogłaby spędzać wolny czas. na spacer udaliśmy się po szkole w piątek 20 marca. Wyniki naszej obserwacji są zaskakujące. Jest naprawdę wiele miejsc gotowych do korzystania przez młodzież, lecz większość tego nie robi i mówi potem, że takich przestrzeni nie ma. Co prawda nadal brakuje miejsc publicznych, gdzie możemy odpoczywać i rozwijać się, ale ale w dalszym ciągu nie potrafimy wykorzystywać tego co posiadamy. Znaleźliśmy mnóstwo terenów niewykorzystanych. W naszych głowach krąży wiele pomysłów na ich adaptację. Potrzebujemy tylko pomocy miejscowej społeczności i władz w realizacji tych planów. Chcieliśmy również poznać co na te tematy myślą mieszkańcy i młodzież janowiecka. W tym celu przeprowadziliśmy sondę uliczną.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Pytania badawcze:
-Czy w okolicy jest wystarczająca ilość miejsc publicznych, z których młodzież może korzystać?
-Co możemy zrobić, aby zachęcić młodych ludzi do korzystania z miejsc publicznych?
-Jak przestrzeń publiczna potrzebna jest młodzieży i jakie są jej oczekiwania?
-W jaki sposób możemy pomóc w powstawaniu takich nowych miejsc?
Pytania do ankietowanych:
-Czy młodzież potrzebuje nowych miejsc, gdzie może się spotykać i rozwijać swoje zainteresowania?
-Czy podoba ci się pomysł powstania klubu młodzieżowego?
-Czy mamy dość miejsc publicznych przeznaczonych dla młodzieży?

-Czy są to miejsca bezpieczne?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W naszej sondzie udział udział mieszkańcy Janowca Wielkopolskiego w liczbie 20 osób. Była to społeczność o szeroko zróżnicowanym przedziale wiekowym. Chcieliśmy poznać ich zdanie na temat miejsc publicznych przeznaczonych do użytku młodzieży w naszej miejscowości. Zdaniem ankietowanych potrzebne są takie miejsca. Umożliwiają one bowiem rozwój i bezpieczne spędzanie wolnego czasu przez młodych ludzi. Mieszkańcom spodobał się pomysł powstania klubu młodzieżowego. Jest to ich zdaniem doskonałe miejsce, które kształtowałoby naszą miejscową młodzież oraz integrowało ją ze sobą. W dalszym ciągu potrzebujemy takich nowych miejsc. Ich powstawanie jest naszym wspólnym interesem. 

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Nasze wnioski:
1. Mamy wiele miejsc, w których możemy spędzać wolne chwile. Są to m.in.:
-Miejsko-Gminny Dom Kultury, w którym odbywają się liczne zajęcia (muzyczne, artystyczne, taneczne itp.), w których możemy uczestniczyć i rozwijać nasze umiejętności;
-Publiczna Biblioteka gdzie możemy w ciszy poczytać książki lub korzystać z nowoczesnego sprzętu komputerowego;
-Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, w której kształtujemy swoje umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
-Plenerowa (ogólnodostępna) siłownia w Parku Miejskim, gdzie odbywają się zajęcia z kalisteniki;
-Ścieżka rowerowa biegnąca przez Park Miejski;
-ASG (zajęcia z paintball'u);
-wielofunkcyjne boiska i stadion sportowy oraz Regionalny Klub Bilardowy. 
2. Chcielibyśmy utworzyć:
-skatepark;
-kino i klub młodzieżowy;
-park linowy;
-zajęcia BRD;
-ogólnodostępny klub motocyklowy.
3. Należy zachęcić młodzież poprzez spotkania informacyjne, plakaty, ulotki, artykuł w gazecie do korzystania z obecnych możliwości.
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Nasze zamierzenia oraz pomysły ogłosiliśmy na spotkaniu przewodniczących naszego gimnazjum, spotkaniu Rady Rodziców i Grona Nauczycieli, na debacie drugiej grupy z naszej szkoły, mieszkańcom Janowca wlkp. podczas przeprowadzania sondy. Poprosiliśmy również o przedstawienie naszych planów burmistrza miasta i gminy Janowiec Wlkp. na sesji rady naszej gminy, proboszcza naszej parafii o poinformowanie parafian (dotarcie do każdej grupy wiekowej naszej społeczności) o naszym wkładzie w projekt SDiM, a także utożsamienie z wizją lepszej przyszłości naszej okolicy i rozwoju intelektualnego naszej młodzieży. Poprzez rozmowę z p. Błajet projekt zostanie przedstawiony na zebraniu Zarządu Powiatu. 

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Gdybyśmy dostali się do SDiM nasze działania polegały by na:
-Wdrażaniu naszych pomysłów w społeczności szkolnej (informowanie uczniów o dbaniu o porządek, powstaniu klubu młodzieżowego, poproszeniu o wsparcie podczas wykonywaniu działań mających na celu poprawę wizerunku naszej okolicy poprzez drobne działania nie wymagające dużego wkładu finansowego, lecz chęci np. odmalowanie ławek w parku);
-Rozpoczęciu współpracy z Młodzieżową Rada Miasta poprzez połączenie naszych wspólnych pomysłów, aby osiągnąć jeden cel: tworzenie oraz poprawa istniejących miejsc potrzebnych dla współczesnej młodzieży;

-Tworzeniu projektów niedużych (na początek) miejsc, w których nasza młodzież mogłaby poszerzać swoje horyzonty,a także rozwijać zainteresowania i umiejętności (przedsięwzięcie polegające na utrzymaniu kontaktów współpracy z janowiecką Rada Gminy).

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Załączniki

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze