OCENA ZESPOŁU: 14PKT
Ocena cząstkowa: 3,5PKT
Przeprowadzenie badania: 5PKT
Wnioski: 4PKT
Plan działań: 5PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
Badanie dobrze zorganizowane, pytania badawcze konkretne i odnoszące się do miejsca, choć nie jest dla mnie jasne czemu to miejsce zostało wybrane do badania? W badaniu wzięli udział przede wszystkim uczniowie i uczennice dlatego nie mogę przyznać więcej punktów za jego przeprowadzenie. Sformułowano 3 dość ogólne wnioski i 2 pomysły na działania, konkretne i realne do wykonania. Na filmie i zdjęciach nie pokazałyście elementu animcji, aktywizacji osób biorących udział w badaniu (w Przewodniku sugerowaliśmy użycie atrapy telewizora). Konkretny i realny pomysł został rozwinięty w planie działań, jest to akcja odrestaurowania placu zabaw przez uczniów. Niejasne jest dla mnie w jaki sposób pomoże w tym Urząd Gminy. Do pełnej przejrzystości brakuje konkretnych dat/terminów wykonania.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Zróbmy to razem, czyli remont placu zabaw
Zróbmy to razem, czyli remont placu zabaw

Jako uczestniczki projektu SDiM badałyśmy naszą okolicę. W ciągu ostatniego miesiąca wykonałyśmy szereg działań, aby dowiedzieć się czego brakuje tutejszym mieszkańcom. Okazało się, że chcieliby oni, aby ich stary plac zabaw został odnowiony.

Jako uczestniczki projektu SDiM badałyśmy naszą okolicę. W ciągu ostatniego miesiąca wykonałyśmy szereg działań, aby dowiedzieć się czego brakuje tutejszym mieszkańcom. Okazało się, że chcieliby oni, aby ich stary plac zabaw został odnowiony.

Telewizja przyjechała

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Po rozpoznaniu okolicy w miejscowości Przystajń, okazało się, że brakuje miejsc, w których mogłaby wyszaleć się młodzież. Dlatego też około trzech tygodni temu odwiedziłyśmy Zespół Szkół w Przystajni, aby dowiedzieć się, co uczniowie sądzą o zagospodarowaniu terenu wokół ich szkoły. Za zgodą dyrekcji oraz nauczycieli rozstawiłyśmy małe studio, gdzie chętna młodzież mogła wyrazić swoje zdanie na zadany przez nas temat
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Pytania badawcze: Czy mieszkańcy Przystajni mają gdzie spędzać wolny czas? Czy okolica jest dobrze zagospodarowana? 
Zadawane pytania: Czy obszar wokół szkoły jest wystarczająco wykorzystany? Czy masz gdzie spędzać wolny czas w okolicy? Czy jest według Ciebie miejsce wokół naszej szkoły, którym możesz się pochwalić? Jakich miejsc Twoim zdaniem brakuje wokół naszej szkoły?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

W badaniu udział wzięli mieszkańcy Przystajni, jednak w zdecydowanej większości była to młodzież, gdyż jak się okazało to im brakuje miejsca do spędzania wolnego czasu. Opinie udało nam się uzyskać od 42 osób, jednak niestety nie wszyscy zgodzili się na wystąpienie przed kamerą

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

Wnioski:
-zaniedbane środowisko 
-plac zabaw wymaga remontu 
-wybudowanie boiska było świetnym pomysłem 
Pomysły: 
-odrestaurowanie placu zabaw
-postawienie koszy na śmieci
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wszystkich zainteresowanych naszą akcją poinformowaliśmy o naszych wnioskach za pomocą portalu społecznościowego Facebook, tablicy z ogłoszeniami w miejscowości Przystajń, gazetce szkolnej Z.Szk. w Przystajni

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

Nasz plan działań polega na odrestaurowaniu placu zabaw oraz oczyszczeniu środowiska. W ciągu następnego miesiąca razem z wolontariuszami postanowiliśmy odmalować plac zabaw oraz naprawić zepsuty na nim sprzęt, który znajduje się w Przystajni. W realizacji naszego planu pomoże nam Urząd Gminy w Przystajni oraz uczniowie Zespołu Szkół w Przystajni. Reklama naszego projektu będzie polegała na rozwieszeniu plakatów oraz utworzeniu reklam internetowych poprzez portal społecznościowy Facebook. Jako organizatorki projektu będziemy koordynować całym przedsięwzięciem oraz zajmiemy się utworzeniem reklam.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze