OCENA ZESPOŁU: 12PKT
Ocena cząstkowa: 3PKT
Przeprowadzenie badania: 1PKT
Wnioski: 7PKT
Plan działań: 4PKT
Szczególna wartość pracy: 0PKT
KOMENTARZ:
PRZEPROWADZENIE BADANIA Forma przeprowadzonego badania odbiegała znacznie od 4 zaproponowanych metod. Autorki badania przeprowadziły jedynie sondę wśród uczestników, jednakże nie brali oni czynnego udziału w spacerze badawczym zgodnym z wytycznymi tej metody. WNIOSKI Autorzy badania sformułowali wiele wniosków, z czego dwa maja charakter realnego pomysłu na działanie w przestrzeni publicznej (zorganizowanie pikniku, impreza o charakterze rekreacyjno-sportowym). Ponadto wnioski odpowiadają na postawione pytania badawcze. PLAN DZIAŁAŃ Autorzy projektu przedstawili charakterystykę realizacji tylko jednego wniosku (piknik życzliwości). Opis ten jest jednak ogólny - autorzy nie wyjaśnili na czym miałby on dokładnie polegać. Plan działań zakłada jednak zaangażowanie sojuszników i zespołu. SZCZEGÓLNA WARTOŚĆ PRACY W pracy nie występują elementy świadczącego o szczególnej wartości merytorycznej oraz innowacyjności. KOMENTARZ OGÓLNY Praca została wykonana z dużym zaangażowaniem, czego gratulujemy. W przyszłości warto zwrócić uwagę na to, aby realizować zadania zgodnie z wytycznymi - przygotowano ciekawą relację, lecz w kilku elementach nie wpisywała się w pełni w kryteria zadania.

RELACJE Z DZIAŁAŃ

"Życzliwość w Łańcucie"
"Życzliwość w Łańcucie"

31 marca wyszłyśmy na ulice naszego miasta z ankietą, zadając przechodniom 5 pytań dotyczących postrzegania życzliwości w Łańcucie. Chciałyśmy zbadać czy nasze miasto zasługuje na miano życzliwego ludziom.

31 marca wyszłyśmy na ulice naszego miasta z ankietą, zadając przechodniom 5 pytań dotyczących postrzegania życzliwości w Łańcucie. Chciałyśmy zbadać czy nasze miasto zasługuje na miano życzliwego ludziom.

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Kilka dni przed naszym spacerem badawczym szczegółowo obmyśliłyśmy plan przeprowadzanej ankiety. Przygotowałyśmy plakat, ulotki i drobne upominki. W dniu przeprowadzanej sondy, pogoda była brzydka, wiele osób z tegoż powodu odmówiło wzięcia udziału. Chcąc przekazać pozytywną energię pomalowałyśmy twarze w wesołe motywy. Tak przygotowane wyszłyśmy na ulice naszego miasta.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Podstawowym naszym pytaniem było szukanie odpowiedzi dotyczącej wzajemnych relacji mieszkańców. Szczegółowe pytania, które zadawałyśmy przechodniom:
- Czym według pana/pani jest życzliwość?
- Czy uważa się pan/pani za osobę życzliwą?
- Czy według pana/pani mieszkańcy Łańcuta są życzliwi?
- Czy spotkał/a się pan/pani z życzliwością w Łańcucie?
- Czy podoba się panu/pani pomysł zorganizowania pikniku życzliwości?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.


W badaniu wzięli udział mieszkańcy Łańcuta w różnym wieku. Łącznie 20 osób w tym: młodzież, studenci, dorośli i osoby starsze. Nasze społeczeństwo tworzą ludzie w różnym wieku dlatego zadawałyśmy pytania powyżej wymienionym grupom wiekowym.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

1) każda osoba zapytana inaczej definiowała pojęcie życzliwości, ale wszystkie odpowiedzi miały podobne znaczenie
2) 80% pytanych uważa się za osoby życzliwe, 10% wręcz przeciwnie,  a pozostałe 10% nie potrafi się ocenić
3) 95% osób uważa łańcucian za życzliwe osoby, a 5% ma odmienne zdanie
4) 80% pytanych doświadczyło życzliwości w naszym mieście, 10% spotkało sie z życzliwością jak i również z jej brakiem, natomiast pozostałe 10% nie
5) 100% ankietowanych z wielkim entuzjazmem popiera inicjatywę zorganizowania pikniku życzliwości
6) z powodu dużego zainteresowania naszym pomysłem na piknik, zorganizujemy go jeszcze tego lata
7) do tego celu zaangażujemy m.in. MOSiR, MDK, przedszkola, wolontariuszy
8) impreza o charakterze rekreacyjno - sportowym
9) rozpropagowanie Dnia Życzliwości wśród mieszkańców miasta
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)


Wyniki naszego badania ogłoszone zostały na stronie internetowej naszej szkoły, portalu informacyjnym Łańcut GADA. Filmik został opublikowany na YouTube oraz na portalu społecznościowym.

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?


Organizując piknik życzliwości zachęcimy do współpracy Miejski Dom Kultury (oprawa dźwiękowa), Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (organizacja gier i zabaw sportowych), firmę ARGO (drobne upominki). Sponsorzy: Łańcuckie Stowarzyszenie Oświatowe. Zwrócimy się z prośbą do pana Burmistrza o objęcie patronatu nad projektem i użyczenie miejsca.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze