OCENA ZESPOŁU: 23PKT
Ocena cząstkowa: 5,75PKT
Przeprowadzenie badania: 6PKT
Wnioski: 7PKT
Plan działań: 8PKT
Szczególna wartość pracy: 2PKT
KOMENTARZ:
Mocną stroną badania jest duża liczba osób z różnych grup społeczności lokalnej, biorących udział w projekcie (jako ankietowani i jako sojusznicy). Nie wiadomo jednak ile osób wzięło udział w spacerze badawczych (który był obowiązkową częścią tej metody). Przedstawiono kilka wniosków z badania, wśród których znajdują się konkretne pomysły na działania. Plan działań zawiera wiele bardzo ciekawych propozycji, angażujących zarówno zespół projektu jak i sojuszników. Zespół otrzymuje dwa dodatkowe punkty za zaangażowanie różnorodnej grupy sojuszników (graficiarze, Stowarzyszenie Samorządów).

RELACJE Z DZIAŁAŃ

Żyj kolorowo
Żyj kolorowo

Murale,street art., grafitti i ściany, na których można by je umieszczać, to przestrzeń, której brakuje sądeckiej młodzieży. Legalnej przestrzeni. Gimnazjaliści znaleźli takie miejsca i będą próbowali je ,,oswoić”.

Murale,street art., grafitti i ściany, na których można by je umieszczać, to przestrzeń, której brakuje sądeckiej młodzieży. Legalnej przestrzeni. Gimnazjaliści znaleźli takie miejsca i będą próbowali je ,,oswoić”.

Spacer badawczy

PRZEPROWADZENIE BADANIA (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie krótko przeprowadzone badanie- jak zostało przygotowane, gdzie i kiedy się odbyło, jak przebiegało? (max. 1000 znaków)

Na początku zapoznałyśmy się z fachową literaturą-S.Nowak-Metodologia badań. Wybrałyśmy na podst.lektury metody i techniki badawcze:m.sondaż - techniki:ankieta,wywiad,obserwacja połączona z liczeniem.Opracowałyśmy pytania badawcze, ustalając jednocześnie teren, na którym zostaną zadane. Przygotowałyśmy ankiety. W szkole umieściłyśmy plakaty informująco-zapraszające do naszego badania.Po analizie wyników ankiety, wybraliśmy 3 miejsca, które zostaną poddane dalszym działaniom. Spacer badawczy 04.04 został skierowany w miejsca naszego miasta, w sąsiedztwie szkoły, które są zaniedbane, a mogłyby być ścianami pod murale: kamienica przy ul.Lwowskiej 40,most nad Kamienicą przy ul. Krańcowej,młyn- Tarnowska 7. Badacze na specjalnie przygotowanych kartach notowali swoje uwagi. Przeprowadziliśmy obserwacje w okolicach mostu i liczyliśmy osóby, które korzystają z tego terenu. Wzbudziło to zainteresowanie przechodniów, więc zdecydowaliśmy się przeprowadzić z nimi wywiad.
Wypiszcie pytania badawcze oraz pytania jakie zadaliście uczestnikom na ich podstawie (max. 700 znaków)

Pytanie badawcze:
Jak zagospodarować w naszym mieście  takie miejsca, które są zaniedbane i psują estetykę Nowego Sącza?

Pytania pomocnicze:
- Co w najbliższej okolicy szkoły Ci się nie podoba?(jeśli potrafisz to je wskaż).
- Jak czujesz się w tym miejscu i dlaczego?
- Czy dostrzegasz jakiś potencjał tego miejsca?

- Jaki masz pomysł na zmianę ,,wizerunku” tego miejsca?
Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób. (max. 700 znaków) JEŚLI NIE PODACIE LICZBY OSÓB TO TA CZĘŚĆ NIE ZOSTANIE OCENIONA.

 W badaniu całościowym brało udział 178 osób.
130 gimnazjalistów – była to grupa docelowa, w tym 5 przedstawicieli społeczności romskiej( uczęszczają do naszej szkoły, mieszkają w bliskim sąsiedztwie tych miejsc).
 
25 dorosłych –  Henryk Kowalczyk- architekt , mgr Mors, Alicja Gałęziowska –  Stowarzyszenia Gimnazjalnych Samorządów , Dorota Dąbrowska – mieszkanka osiedla,

przypadkowi spacerowicze zainteresowani naszymi działaniami – ta przypadkowo dobrana grupa do sondażu dopełniła wynik badań w sposób spontaniczny, według nas bardzo  wiarygodny, gdyż z zaskoczenia.  Obserwacja objęła 23 osoby.

WNIOSKI (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie w punktach najważniejsze wnioski i pomysły na konkretne działania w przestrzeni publicznej, wypracowane w wyniku badania. (max. 1000 znaków)

1.Miejsca zaniedbane powodują,że w ich przestrzeni, czujemy się źle i niebezpiecznie. Według nas można to zmienić np. czyniąc z nich powierzchnie pod murale, graffiti promujące konkretne tematy np. ,, Świat podwodny”.( most pkt.2). Takie ekspozycje poprawiłyby ich wizerunek i samopoczucie przechodniów.                   
2. Most przy  ul.Krańcowej- jego ściany- które są brudne,zapełnione wulgarnymi napisami. Badacze uznali to miejsce za najodpowiedniejsze do zagospodarowania. W jego okolicy – zaśmieconej, pełnej odchodów,koniecznej do uporządkowania- posadzą kwiaty,posprzątają,postawią kosze,zaangażują wolontariuszy.
3.Ze wspomnianego miejsca korzysta wiele osób:biegają, spacerują. Lecz większość omija trasę pod mostem, wykorzystując ruchliwą ulicę znajdującą się nad nim.
4.Miejsce sąsiaduje z Pomnikiem Ofiar Faszyzmu- tym bardziej nie powinno wyglądać w ten sposób.
Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

O naszym projekcie i jego wynikach ogłosiliśmy, pisząc artykuły i przesyłając dokumentację fotograficzną na:
- stronę naszego gimnazjum (http://g2.edu.pl/)
- oficjalną stronę naszego miasta (http://www.nowysacz.pl/)
- gazetę lokalną- SĄDECZANIN (http://sadeczanin.info)
- gazete lokalną- dts24 (http://www.dts24.pl)
- Gazetę Krakowską – Dodatek Nowosądecki
- szkolną gablotę
- Facebook'a

PLAN DZIAŁAŃ (Za tę część zadania możecie otrzymać max. 9 punktów)

Opiszcie działania, które zaplanowaliście (max. 1000 znaków). Napiszcie na czym będzie polegała Wasza rola w wykonaniu zaplanowanych działań. Jakie podmioty/instytucje/osoby chcecie zaangażować?

1.Zaprosimy na spotkanie przedstawicieli gimnazjów należących do Stowarzyszenia Samorządów Ucz. oraz mgr Morsa,przedstawimy plan działania:
- zmierzymy ściany mostu, które będą dla nas miejscem na zmienne ekspozycje murali 
- napiszemy pismo do p.G.Mirka-dyr Miejskiego Zarządu Dróg o pozwolenie na pomalowanie mostu(rozmawialiśmy o tym telefonicznie, jest naszym sojusznikiem)
zbierzemy wolontariuszy, którzy pomogą uprzątnąć teren,
- pozyskaliśmy sponsorów(Sklep Ogrodniczy Hebe,SITA- worki na śmieci,Drip shop-spraye do malowania,prywatny sponsor A.Śmiałek-unigrunt)
- mgr Mors przeprowadzi warsztaty przygotowujące do malownia murali
- wspólnie z mgr Morsem zorganizujemy Jam Graffiti, na które zaprosimy lokalnych graficiarzy oraz raperów
- do malowania zaprosimy przechodniów
- obok mostu umieścimy tabliczkę z zasadami wykonywania murali
Będziemy z koordynować całość działań i czynnie brać w nich udział. Zaprosimy media i udowodnimy, że nie trzeba dużych pieniędzy, aby żyć kolorowo.

Teraz czas na dokumentację: pamiętajcie, że dodanie krótkiego (1-2 minuty) filmu jest obowiązkowe!Czy załączyliście film? TO OBOWIĄZKOWE

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Opiszcie działania, które przeprowadzaliście na podstawie wniosków Waszego badania. Kto uczestniczył w Waszych działaniach? Napiszcie jaka była Wasza rola w przeprowadzonych działaniach.

Zaczęliśmy od spotkania Stowarzyszenia Samorządów. Odbyło się ono początkiem kwietnia, zgromadziliśmy na nich 30 przedstawicieli szkół w naszym mieście oraz naszego sojusznika mgr Morsa. Podczas jego trwania uczestnicy zgodzili się na wspólną zmianę miejsca. 
Następnie wysłaliśmy pismo prosząc o pozwolenie na malowanie mostu. Wraz z naszymi znajomymi i rodziną wstępnie posprzątaliśmy teren, aby stał się przyjemniejszy w użytkowaniu, zmierzyliśmy ściany i poprzez kontakt z mediami staraliśmy się zwrócić uwagę na istniejący problem. Niestety wspólne malowanie mostu nie mogło odbyć się w najbliższym czasie, gdyż nasz największy sojusznik mgr Mors pracuje aktualnie nad własnym projektem, przez to byliśmy zmuszeni przenieść nasze plany na wrzesień/październik bieżącego roku.
Co było największym sukcesem, z czego jesteście dumni, czym chcielibyście się pochwalić?

Naszym największym sukcesem było zaangażowanie różnych szkół i grup wiekowych w sprzątanie miejsca, nasze akcje cieszyły się dużą popularnością wśród młodzieży przez co i oni zaczęli nieco bardziej patrzeć na to gdzie wyrzucają śmieci. Wszyscy są bardzo zainteresowani wspólnym malowaniem mostu i powiedzieli, że z przyjemnością wezmą w tym udział.Cieszymy się także, że media zainteresowały się naszą akcją. 
Co się NIE udało i dlaczego?

Niestety nie udało się zrealizować planów w wyznaczonym czasie, większość działań będzie musiała odbyć się na początku przyszłego roku szkolnego. Jest to spowodowane brakiem czasu naszego największego sojusznika mgr Morsa, który jest nam bardzo potrzebny do pomyślnego zrealizowania planów.
Jacy sojusznicy, partnerzy, sponsorzy brali udział w Waszych działaniach? Jaka była ich rola?

Nasi sojusznicy:
mgr Mors
Stowarzyszenie Samorządów- dzięki niemu zdobyliśmy wolontariuszy z różnych szkół
Jakub Lizoń- prywatny fundator worków na śmieci oraz grabi
W jaki sposób Wasze działania aktywizowały Waszą społeczność lokalną? (np. w malowaniu ławek wzięli udział mieszkańcy osiedla)

W sprzątaniu okolic mostu pomogło nam ok. 15 osób z różnych grup wiekowych.
Podczas spotkania Stowarzyszenia Samorządów młodzież z różnych szkół zdeklarowała się w przyszłości wziąć udział we wspólnej akcji malowania. W naszym malowaniu będą również brali udział chętni przechodnie co również zintegruje społeczność.
Czy macie jeszcze jakieś plany, które będziecie realizować po 31 maja 2015 r.?

Nasz główny plan, czyli malowanie mostu jest zaplanowane na koniec września. Liczymy na to, że uda nam się je w pełni zrealizować.

Teraz dodajcie zdjęcia i filmy oraz kliknijcie "Wyślij"

Nasze linki

Nasze video

Nasza Galeria zdjęć

Komentarze